Ruim 3.500 Amsterdammers vulden enquête over grof afval in!

11 januari 2024

De rekenkamer doet momenteel onderzoek naar de inzameling van grof afval. Wij zijn daarvoor ook benieuwd hoe Amsterdammers aankijken tegen de (verschillende manieren van) inzameling van grof afval, de informatie vanuit de gemeente hierover en de overlast van grof afval op straat. Tussen 20 november 2023 en 7 januari 2024 kon een digitale vragenlijst hierover worden ingevuld. Ruim 3.500 Amsterdammers hebben dit gedaan. We willen alle Amsterdammers die hebben meegewerkt aan ons onze enquête alvast hartelijk danken!

In de komende periode gaan we de antwoorden op de vragenlijst analyseren. De resultaten van de enquête zullen onderdeel uitmaken van ons rapport. Wij verwachten dat het rapport in het voorjaar gepubliceerd zal worden.