Het opvolgingsonderzoek

Laatste update: 10 mei 2023

Over het onderzoek

In bijna al onze rapporten doen we aanbevelingen. In het verleden onderzochten we af en toe zelf wat het gemeentebestuur met onze aanbevelingen had gedaan. Heeft het college ze opgevolgd of niet? In juni 2020 maakten we hierover nieuwe afspraken met de gemeente Amsterdam. Vanaf dat moment zou het college zelf met de raad delen of het onze aanbevelingen heeft opgevolgd.

In onze afspraken besloten we dat het college een plan van aanpak zou maken. Daarin moest staan hoe het college onze aanbevelingen wil opvolgen. Ook spraken we af dat het college een of meer rapportages zou maken. Daarin moest de voortgang van deze opvolging staan. Het college zou dit plan van aanpak en de voortgangsrapportage(s) moeten delen met de gemeenteraad. Heeft het college dit ook gedaan? Dat onderzoeken we in Het opvolgingsonderzoek.

Voor dit onderzoek kozen we elf rapporten die we openbaar maakten tussen juni 2020 en september 2022.

Status

We startten het onderzoek in juni 2022. Op 11 mei 2023 maakten we Het opvolgingsonderzoek openbaar. Lees de korte samenvatting van het onderzoek. Of bekijk de rekenkamerbrief voor de belangrijkste conclusies en onze aandachtspunten. Benieuwd naar de gedetailleerde achtergrondinformatie van dit onderzoek? Lees dan het onderzoeksrapport.

Samenvatting

In bijna al onze rapporten doen we aanbevelingen. Dit zijn adviezen waarmee het gemeentebestuur haar manier van werken kan verbeteren. Het college moet de gemeenteraad vertellen hoe en wanneer hij onze aanbevelingen wil uitvoeren. En wat de voortgang is. De raad krijgt deze informatie nu onvoldoende. Dat blijkt uit ons onderzoek naar de uitvoering van aanbevelingen van elf rekenkamerrapporten.

Weinig plannen van aanpak
De raad neemt tijdens de besprekingen van onze rapporten een raadsbesluit. Daarin staan afspraken. Bijvoorbeeld dat het college in een plan van aanpak moet opschrijven hoe hij onze aanbevelingen wil uitvoeren. Wat gaat het college precies doen? En wanneer? Uit ons onderzoek blijkt dat het college deze afspraak onvoldoende naleeft.

Vaak krijgt de raad geen plan van aanpak. Het college geeft als reden dat het al eerder in de bestuurlijke reactie heeft gereageerd op de aanbevelingen. Of dat het college er langs een andere weg mee aan de slag gaat. Maar een plan van aanpak is wel belangrijk. Zonder dit plan weet de raad namelijk niet precies wat het college wil doen met onze aanbevelingen.

Te weinig informatie over de uitvoering
Daarnaast moet het college aan de raad informatie geven over de status van de aanbevelingen. Zijn ze uitgevoerd? Of (nog) niet? De raad krijgt hier nu te weinig informatie over. Het is vaak onduidelijk wat het college precies heeft gedaan met een aanbeveling. Dat komt, omdat ambtenaren niet duidelijk in aparte rapporten schrijven wat zij ermee hebben gedaan.

Ons advies
Wij concluderen dat de informatie aan de raad tot nu toe onvoldoende is en beter kan. Het college is het hiermee eens. Het college moet duidelijker beschrijven wat hij met aanbevelingen doet en dit ook met de raad delen. Ons advies aan de gemeente is om nog eens goed naar de afspraken te kijken. Misschien kan het college op een andere manier de raad informeren over de uitvoering van de aanbevelingen. Ook moet de raad bepalen hoe hij deze afspraken zal controleren.

Het college gaat nu met de rekenkamer en de gemeenteraad duidelijkere afspraken maken over de opvolging van aanbevelingen.

Voorbeelden
  • Voor de uitvoering van de aanbevelingen van 11 rapporten heeft de raad aan het college gevraagd om een plan van aanpak te maken.
  • Hiervan zijn er 4 plannen van aanpak gemaakt.
  • En is over 1 onderzoek met ons gepraat.
  • Voor de overige 6 onderzoeken is geen plan van aanpak gemaakt.
  • Van alle 11 rapporten heeft de raad enige informatie gekregen over de voortgang van de opvolging van onze aanbevelingen. Maar de hoeveelheid informatie verschilt sterk.
  • Bij ongeveer de helft van de rapporten is per aanbeveling op een systematische manier inzicht gegeven in de opvolging.
  • Een voorbeeld van een goed verlopen proces is bij Leges bij vergunningaanvragen. Hiervoor ontving de gemeenteraad een concreet plan van aanpak en systematische voortgangsrapportages.
×

Tijdlijn

verwacht: 11 mei 2023