Leges bij vergunningaanvragen

Laatste update: 4 september 2019

Over het onderzoek

Wanneer inwoners en ondernemingen van de gemeente Amsterdam een vergunning aanvragen, moeten ze daarvoor een vergoeding betalen aan de gemeente. Dit zijn leges. Zo heft de gemeente leges voor het aanvragen van een bouw-, kap-, splitsings-, ligplaats-, evenementen- of horecavergunning. Leges bij vergunningaanvragen mogen maximaal 100% kostendekkend zijn, maar het mag ook minder. Het is een bestuurlijke keuze om de kosten geheel door de aanvrager van de vergunning te laten betalen of deels uit de algemene middelen te bekostigen.

Met Leges bij vergunningaanvragen geven we inzicht in de rechtmatigheid, doelmatigheid en transparantie van de gemaakte en de te maken keuzes bij het bepalen van de hoogte van de legestarieven bij vergunningaanvragen. Het onderzoek kan ook dienen als naslagwerk. Handig, omdat de gemeenteraad zich jaarlijks buigt over de legestarieven.

In dit onderzoek beantwoorden we verschillende vragen, waaronder: Voor welke vergunningen heft Amsterdam leges? Mag de gemeente wel leges vragen voor vergunningen en aan welke regels moet ze dan voldoen? Voldoet Amsterdam aan de wet- en regelgeving? En, wat kan Amsterdam leren van ander grote gemeenten?

Status

Op 4 september 2019 maakten we dit onderzoek openbaar. Lees het bestuurlijk rapport met de belangrijkste conclusies. In het onderzoeksrapport staan de uitgebreide resultaten.

Tijdlijn

4 september 2019

Publicatie

12 februari 2019

Publicatie onderzoeksopzet