Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Leges bij vergunningaanvragen

Laatste update: 4 september 2019

Over het onderzoek
Wanneer inwoners en ondernemingen van de gemeente Amsterdam een vergunning aanvragen, zijn zij daarvoor een vergoeding in de vorm van leges verschuldigd aan de gemeente. Zo heft de gemeente bijvoorbeeld leges voor het aanvragen van een bouw-, kap-, splitsings-, ligplaats-, evenementen- of horecavergunning. Leges mogen maximaal 100% kostendekkend zijn, maar het mag ook minder. Het is een bestuurlijke keuze om de kosten geheel door de aanvrager van de vergunning te laten betalen of deels uit de algemene middelen te bekostigen.

Met dit onderzoek geven we inzicht in de rechtmatigheid, doelmatigheid en transparantie van de gemaakte en de te maken keuzes bij het bepalen van de hoogte van de legestarieven bij vergunningaanvragen.

Status
Op 4 september 2019 is het rapport aangeboden aan de raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering. Het rapport is op 25 september 2019 behandeld in dezelfde commissie.

Tijdlijn

4 september 2019

Publicatie

12 februari 2019

Publicatie onderzoeksopzet