Horecavergunningen

Laatste update: 29 april 2009

Over het onderzoek
De horeca is belangrijk voor de binnenstad van Amsterdam: er zijn ongeveer 1.800 horecagelegenheden, die samen zorgen voor 14% van de werkgelegenheid in het stadsdeel. Naast de ondernemers en hun werknemers hebben ook omwonenden, bezoekers, het stadsdeel en de centrale stad te maken met de horeca. En hun belangen lopen nogal eens uiteen. Wij onderzochten de uitvoering van het horecabeleid van stadsdeel Centrum. In het bijzonder hebben we ons gericht op de door het stadsdeel verleende horecavergunningen en de handhaving daarvan.

Status
In het onderzoek uit 2007 concludeerden we dat stadsdeel Centrum de regels voor de vergunningverlening goed naleefde, maar de afhandeling van de aanvragen te lang duurde en de kostendekkendheid terugliep. We deden 7 aanbevelingen aan het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Lees het eindrapport en het persbericht. In het opvolgingsonderzoek van 2009 onderzochten we op welke wijze het dagelijks bestuur deze aanbevelingen uitvoerde. Lees het eindrapport en het persbericht.

Tijdlijn

29 april 2009

Publicatie opvolgingsonderzoek

5 maart 2007

Publicatie onderzoek