Wta-beoordelingsonderzoeken ACAM

Laatste update: 27 februari 2020

Over het onderzoek

In 2006 heeft de wetgever vanwege diverse internationale financiële schandalen een onafhankelijk toezicht op de accountants bij wet geregeld. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toen toezichthouder geworden van bijna alle accountantsorganisaties in Nederland die wettelijke (jaarrekeningen-)controles uitvoeren. Het toezicht op gemeentelijke accountantsorganisaties is belegd bij de lokale rekenkamers. In Amsterdam controleert ACAM jaarlijks de gemeenterekening. We zijn op grond van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) daarom toezichthouder op ACAM en voeren Wta-beoordelingsonderzoeken uit.

Lees ook dit onderzoek: Zicht op de financiële positie

Via het AFM-monitorformulier volgen we jaarlijks systematisch de ontwikkelingen bij ACAM. Daarnaast dient minimaal eens per 6 jaar een review plaats te vinden waarbij ook onderdelen van de controledossiers meer diepgaand worden onderzocht. In overleg met de rekeningencommissie is afgesproken dat wij dergelijke Wta-beoordelingsonderzoeken 4-jaarlijks uitvoeren.

Status

Het laatste Wta-beoordelingsonderzoek is gepubliceerd op 3 maart 2020. In de rekenkamerbrief zijn de uitkomsten van ons onderzoek samengevat. De belangrijkste conclusie is dat wij – op de door ons onderzochte onderdelen – geen informatie hebben aangetroffen op basis waarvan we moeten concluderen dat ACAM niet in voldoende mate voldoet aan de in de Wta gestelde eisen, voor zover deze in de gemeentewet van toepassing zijn verklaard.

In onderstaande tijdlijn staan alle door ons uitgebrachte Wta-onderzoeken in het kader van onze Wta-toezichtsfunctie sinds 2008.

Tijdlijn

3 maart 2020

Publicatie 2020

7 december 2017

Publicatie 2017

17 september 2013

Publicatie 2013

26 mei 2010

Publicatie 2010

19 december 2008

Publicatie 2008

Gerelateerd onderzoek

Zicht op de financiële positie (Amsterdam)

Zicht op de financiële positie (Weesp)

Zicht op de financiële positie (Zaanstad)