Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

Laatste update: 28 januari 2019

Over het onderzoek

Sinds half 2016 kunnen de stadsdelen in Amsterdam subsidies verstrekken voor maatschappelijke en bewonersinitiatieven. Het precieze verschil tussen maatschappelijke initiatieven en bewonersinitiatieven is niet altijd even duidelijk. Bij bewonersinitiatieven gaat het meestal om aanvragen van bewoners voor kleinschalige buurtactiviteiten tot € 5.000. Maatschappelijke initiatieven zijn meestal grotere subsidieaanvragen van formele of informele samenwerkingsverbanden. Deze subsidieaanvragers willen activiteiten uitvoeren die aanvullend zijn op – of in plaats komen van – activiteiten die de gemeente zelf ook uitvoert.

Lees ook: Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport

Met de subsidieregelingen voor maatschappelijke initiatieven wil de gemeente samenwerkingsverbanden stimuleren en faciliteren van bewoners en ondernemers. En dit geldt ook voor maatschappelijke organisaties die een maatschappelijk doel nastreven en dit doel zelf willen uitvoeren. Met de subsidieregelingen voor bewonersinitiatieven wil de gemeente buurt- en bewonersinitiatieven stimuleren en faciliteren. Hierbij gaat het om bewonersinitiatieven die van meerwaarde zijn op het bestaande aanbod van fysieke of sociale voorzieningen. Of die een leegte in het bestaande aanbod opvullen.

In Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven onderzoeken we in hoeverre de subsidies voor maatschappelijke initiatieven doelmatig, doeltreffend en rechtmatig worden besteed, en in welke mate de subsidieaanvragers tevreden zijn over de facilitering door de gemeente.

Status

Eerst maakten we de onderzoeksopzet openbaar op 18 april 2018. Vervolgens publiceerden we Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven op 5 december 2018. De gemeenteraad heeft de aanbevelingen overgenomen op 23 januari 2019. Lees de belangrijkste conclusies van dit onderzoek in het bestuurlijk rapport. En bekijk tot slot het onderzoeksrapport voor de gedetailleerde onderzoeksresultaten.

Tijdlijn

23 januari 2019

Behandeling in de gemeenteraad

9 januari 2019

Behandeling in commissie KDD

5 december 2018

Aanbieding in commissie KDD

5 december 2018

Publicatie onderzoek

18 april 2018

Onderzoeksopzet