Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport

Laatste update: 5 september 2019

Over het onderzoek

Buiten- en watersportverenigingen kunnen een subsidie krijgen van de gemeente als ze willen investeren in kleedvoorzieningen, clubhuizen, hellingbanen, kunstgrasvelden en energiezuinige lichtinstallaties. De gemeente subsidieert dan een derde van de investeringskosten (tot een maximum subsidiebedrag van € 275.00). Daarnaast kan de aanvrager maximaal een derde deel lenen met een garantiestelling door de gemeente. De overige financiering brengt de sportvereniging zelf in. De Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport heet daarom ook wel de 1/3-regeling of de 1/3-1/3-1/3-regeling. Het doel van deze regeling is het verhogen van de kwaliteit van de accommodaties van buiten- en watersportverenigingen.

Centraal in het onderzoek Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport staat de mate waarin de gemeente borgt dat de subsidiegelden doeltreffend, doelmatig en rechtmatig worden besteed. Voor het onderzoek gebruiken we verschillende onderzoeksmethoden. Allereerst een documentenanalyse. Daarnaast een dossieronderzoek. Ten slotte voerden we een enquête uit onder 125 buitensportverenigingen. We vroegen de verenigingen naar hun bekendheid en ervaringen met de subsidieregeling.

Het onderzoek maakt deel uit van onze reeks aan subsidieonderzoeken, die in 2014 is gestart. In 2019 sluiten we de subsidiereeks af met een themapublicatie.

Status

Het onderzoek is op 5 september 2019 gepubliceerd. Lees het bestuurlijk rapport met de belangrijkste conclusies. In het onderzoeksrapport staan de uitgebreide resultaten.

Tijdlijn

5 september 2019

Publicatie

4 maart 2019

Onderzoeksopzet