Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport

Laatste update: 16 juli 2019

Over het onderzoek
Buiten- en watersportverenigingen kunnen een subsidie krijgen van de gemeente als zij willen investeren in onder andere kleedvoorzieningen, clubhuizen, hellingbanen, kunstgrasvelden en energiezuinige lichtinstallaties. De gemeente subsidieert een derde van de investeringskosten (maximaal € 275.000). Daarnaast kan de vereniging een derde deel lenen met een garantiestelling door de gemeente. De sportvereniging dient het overige deel van de financiering zelf in te brengen. De subsidieregeling wordt hierom ook wel de ‘1/3-regeling’ genoemd. Het doel van deze subsidieregeling is om de kwaliteit van de accommodaties van buitensport- en watersportverenigingen te verhogen.

Centraal in dit onderzoek staat de mate waarin de gemeente borgt dat de subsidiegelden doeltreffend, doelmatig en rechtmatig worden besteed. Ook vragen we de buitensportverenigingen naar hun ervaringen met de subsidieregeling. Dit doen we via enquêtes.

Het onderzoek maakt deel uit van onze reeks aan subsidieonderzoeken, die in 2014 is gestart. Dit jaar (2019) wordt de subsidiereeks afgesloten met een themapublicatie.

Status
Op 4 maart 2019 is de onderzoeksopzet gepubliceerd. We verwachten dat we het volledige onderzoek in september 2019 publiceren.

Tijdlijn

verwacht: 5 september 2019
4 maart 2019

Onderzoeksopzet