Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport

Laatste update: 5 september 2019

Over het onderzoek
Buiten- en watersportverenigingen kunnen een subsidie krijgen van de gemeente als zij willen investeren in kleedvoorzieningen, clubhuizen, hellingbanen, kunstgrasvelden en energiezuinige lichtinstallaties. De gemeente subsidieert een derde van de investeringskosten tot een maximum van € 275.000. De subsidieregeling wordt hierom ook wel de ‘1/3-regeling’ genoemd. Daarnaast kan de vereniging een derde deel lenen met een garantiestelling van de gemeente. De sportvereniging dient het overige deel zelf te financieren. Het doel van deze subsidieregeling is om de kwaliteit van de accommodaties van buiten- en watersportverenigingen te verhogen.

Centraal in dit onderzoek staat de mate waarin de gemeente borgt dat de subsidiegelden doeltreffend, doelmatig en rechtmatig worden besteed. Daarnaast vroegen we met een enquête de buitensportverenigingen naar hun ervaringen met de subsidieregeling. Het dossieronderzoek en enquêteonderzoek zijn als aparte bijlagen op deze pagina te vinden.

Het onderzoek maakt deel uit van onze reeks aan subsidieonderzoeken, die in 2014 is gestart. Dit jaar (2019) wordt de subsidiereeks afgesloten met een themapublicatie.

Status
Het onderzoek is op 5 september 2019 gepubliceerd en aangeboden aan de raadscommissie ZJS.

Tijdlijn

5 september 2019

Bestuurlijk rapport

5 september 2019

Onderzoeksrapport

4 maart 2019

Onderzoeksopzet