Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Jeugdhulp in Amsterdam

Laatste update: 4 juni 2020

Over het onderzoek
In de periode 2015-2018 zijn volgens de gemeente de kosten voor specialistische jeugdhulp fors gestegen tot bijna € 170 miljoen. Dat heeft geleid tot een tekort op de jeugdbegroting in 2018 van € 38,3 miljoen. In 2018 en 2019 zijn er maatregelen genomen om het tekort terug te dringen. Deze maatregelen hebben tot nu toe onvoldoende effect gehad.

We doen onderzoek naar de sterk oplopende kosten voor de jeugdhulp in Amsterdam. Daarbij besteden we aandacht aan oorzaken, maatregelen en effecten van die maatregelen.

Status
We zijn in maart 2020 begonnen met het onderzoek en publiceren de onderzoeksopzet op 4 juni 2020.

Tijdlijn

4 juni 2020

Publicatie onderzoeksopzet

3 maart 2020

Start onderzoek