Wat is (hoog)specialistische jeugdhulp?

Specialistische jeugdhulp bestaat uit hulp aan jeugdigen en hun ouders met ernstige problemen rond opvoeden en opgroeien. Het kan gaan om psychiatrische behandelingen, intensieve gezinsbegeleiding en veel meer. Hoogspecialistische jeugdhulp bestaat uit intensieve hulp bij zeer complexe en/of meervoudige problematiek. Ook verblijfsvoorzieningen, waar een kind buiten het eigen gezin opgevangen wordt, vallen in de regel onder de hoogspecialistische jeugdhulp.

Beide vormen van jeugdhulp zijn veelal niet vrij toegankelijk en vereisen vaak specifieke deskundigheid die de generalistische zorg in de eerste lijn, zoals huisartsen en wijkteams, niet kan bieden.

Terug naar de projectpagina Jeugdhulp in Amsterdam.