Transformatie zorg voor de jeugd Zaanstad

Laatste update: 12 februari 2015

Over het onderzoek
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor taken op het gebied van jeugdzorg. Hiervóór was dit de verantwoordelijkheid van het Rijk, de stadsregio en de zorgverzekeraars. Nu is de gemeente verantwoordelijk voor het hele scala van preventie, ondersteuning, hulp en (open en gesloten) zorg bij opgroeien en opvoeden, psychische problemen en stoornissen van jeugdigen. Het Rijk wil dat de jeugdzorg door deze nieuwe manier van werken eenvoudiger, efficiënter en effectiever wordt. Maar er kleven ook maatschappelijke en financiële risico’s aan vast. Er is namelijk ook bezuinigd. De schatting is een bezuiniging van ongeveer € 14,5 miljoen voor Zaanstad tot 2017.

In dit onderzoek richten we ons op de vraag: hoe heeft de gemeente Zaanstad zich voorbereid op het nieuwe jeugdstelsel? We besteden ook aandacht aan de Jeugdteams. Bekijk ook dit filmpje over de Jeugdteams.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd op 12 februari 2015. Lees het bestuurlijk rapport voor de belangrijkste conclusies. In het onderzoeksrapport staan de uitgebreide bevindingen.

 

Tijdlijn

12 februari 2015

Publicatie