Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Raadsinstrumenten

Laatste update: 19 maart 2020

Over het onderzoek
In 2019 stelden de Amsterdamse raadsleden 444 schriftelijke vragen en dienden zij 1.051 moties in. De afgelopen jaren werden dit soort raadsinstrumenten steeds vaker gebruikt door de raadsleden om besluiten van het college bij te sturen of informatie te krijgen over de uitvoering van het beleid. Wat gebeurde er met al deze vragen en moties? Werden ze op tijd en voldoende afgehandeld? Dat gaan wij onderzoeken in Raadsinstrumenten.

Nu raadsleden vaker hun raadsinstrumenten gebruiken, worden er hogere eisen gesteld aan hoe het proces rondom de afhandeling ervan gaat. Want als de afhandeling door de ambtelijke organisatie en het college niet soepel verloopt, dan bestaat het risico dat er fouten worden gemaakt of dat vertraging wordt opgelopen. En dat betekent dat de gemeenteraad zijn kaderstellende en controlerende taken niet goed kan uitvoeren.

Met dit onderzoek willen we ons eerdere onderzoek naar moties en schriftelijke vragen (2014) actualiseren. We onderzoeken of het college de moties en schriftelijke vragen uit 2018 en 2019 op tijd en voldoende heeft afgehandeld.

Status
We publiceerden de onderzoeksopzet op 13 februari 2020 en voeren het onderzoek uit van februari tot en met april 2020. Op 11 maart 2020 maakten we de tussentijdse rapportage: Tijdige afhandeling openbaar en op 19 maart publiceerden we een interactief figuur over de afhandeling van de aangenomen moties en schriftelijke vragen.

Tijdlijn

verwacht: 18 juni 2020
19 maart 2020

Interactieve figuur: Afhandeling aangenomen moties

Zoek zelf in deze figuur hoeveel aangenomen moties op tijd zijn afgehandeld, over welk onderwerp ze gaan en door wie ze waren ingediend.

19 maart 2020

Interactieve figuur: Afhandeling schriftelijke vragen

Zoek zelf in deze figuur hoeveel schriftelijke vragen op tijd zijn afgehandeld, over welk onderwerp ze gaan en door wie ze waren ingediend.

11 maart 2020

Eerste tussentijdse publicatie

13 februari 2020

Onderzoeksopzet


Afgelopen jaren is de inzet van raadsinstrumenten sterk toegenomen. Zo is in 2019 het aantal moties (1.051) en het aantal ingediende schriftelijke vragen (444) hoger dan in enig jaar sinds 2010. De toename van de inzet van raadsinstrumenten stelt hogere eisen aan de afhandeling daarvan. Als dit proces niet soepel loopt levert dit het risico op dat termijnen niet worden gehaald of dat de afhandeling anderszins niet adequaat verloopt. Dit zou betekenen dat de mogelijkheden voor de gemeenteraad afnemen om zijn kaderstellende en controlerende rol uit voeren.