Bruikbaarheid van indicatoren

Laatste update: 8 juli 2020

Over het onderzoek

In Nederland moeten gemeenten met indicatoren laten zien hoe zij hun beleid uitvoeren. De indicatoren van de gemeente Amsterdam staan in een doelenboom. We onderzoeken in Bruikbaarheid van indicatoren of de indicatoren van de gemeente Amsterdam zorgen voor een helder, relevant en bruikbaar inzicht van door haar behaalde activiteiten en doelen. Kunnen raadsleden en geïnteresseerde burgers de inzichten uit de doelenboom goed gebruiken?

We onderzoeken vijf indicatoren uitgebreider. Deze gaan over statushouders, drijfvuil, voetpaden, internationale bedrijven en uitkeringsschuld.

Status

Het onderzoek is afgerond. De vijf deelonderzoeken zijn in 2019 uitgevoerd en gepubliceerd. Hulp aan statushouders is gestart in april 2019 en openbaar gemaakt op 20 juni 2019. Vervolgens publiceerden we Verwijderen van drijf- en grofvuil 19 september 2019. We maakten Plusnet voetganger openbaar op 1o oktober. Daarna volgde Internationale bedrijven op 28 november 2019. Ten slotte publiceerden we het vijfde en laatste deelonderzoek Uitkeringsschuld op 19 december 2019.

Na deze deelonderzoeken maakten we het afsluitende onderzoeksrapport van Bruikbaarheid van indicatoren openbaar op 31 maart 2020. Vervolgens publiceerden we op 18 mei onze beoordeling over de indicatoren in de Jaarrekening 2019. Het laatste rapport maakten we op 20 mei openbaar. Dit was het bestuurlijk rapport en deze had toen nog geen bestuurlijke reactie. Uiteindelijk voegden we deze reactie en het nawoord toe aan het rapport op 3 juni 2020.

Tijdlijn

8 juli 2020

Uitslag behandeling gemeenteraad

24 juni 2020

9 voorwaarden voor een goede indicatoren

20 mei 2020

Publicatie bestuurlijk rapport

Publicatie beoordeling Jaarrekening 2019

31 maart 2020

Publicatie onderzoeksrapport

19 december 2019

Publicatie deelonderzoek 5

28 november 2019

Publicatie deelonderzoek 4

10 oktober 2019

Publicatie deelonderzoek 3

Hoeveel ruimte heeft de voetganger?

19 september 2019

Publicatie deelonderzoek 2

20 juni 2019

Publicatie deelonderzoek 1

4 april 2019

Onderzoeksopzet

7 januari 2019

Start verkenning

Gerelateerd onderzoek

Geheimhouding

Raadsinstrumenten

Reacties op moties en schriftelijke vragen