Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Bruikbaarheid van indicatoren

Laatste update: 8 juli 2020

Over het onderzoek
In Nederland zijn gemeenten verplicht om met indicatoren te laten zien hoe zij het gemeentelijke beleid gaan uitvoeren. De gemeente Amsterdam doet dit in een doelenboom die opgenomen is in de begroting. In deze doelenboom beschrijft de gemeente alle doelen, activiteiten en indicatoren voor behaalde resultaten per programmaonderdeel.

In Bruikbaarheid van indicatoren onderzoeken we of de indicatoren uit de doelenboom een helder, relevant en bruikbaar inzicht opleveren van de activiteiten en bereikte doelen van de gemeente Amsterdam. We bekijken of raadsleden en professionals de inzichten uit de doelenboom goed kunnen gebruiken. En we analyseren in hoeverre deze informatie kan worden gebruikt door geïnteresseerde burgers. We onderzoeken vijf indicatoren uitgebreider. Deze indicatoren gaan over statushouders, drijfvuil, voetpaden, internationale bedrijven en uitkeringsschuld.

Status
Het onderzoek is afgerond. De deelonderzoeken zijn in 2019 uitgevoerd en gepubliceerd. Het eerste deelonderzoek Hulp aan statushouders is gestart in april 2019. Op 20 juni 2019 is deze gepubliceerd. Op 19 september 2019 is het tweede deelonderzoek Verwijderen van drijf- en grofvuil gepubliceerd. Op 1o oktober is het derde deelonderzoek Plusnet voetganger openbaar gemaakt en op 28 november 2019 volgde het vierde deelonderzoek Internationale bedrijven. Het vijfde en laatste deelonderzoek Uitkeringsschuld is gepubliceerd op 19 december.

Op 31 maart 2020 publiceerden we het afsluitende onderzoeksrapport, op 18 mei onze beoordeling over de indicatoren in de Jaarrekening 2019 en op 20 mei publiceerden we het bestuurlijk rapport; deze bevatte nog geen bestuurlijke reactie. Op 3 juni voegden we deze reactie en het nawoord toe aan het rapport.

Tijdlijn

8 juli 2020

Uitslag behandeling gemeenteraad

24 juni 2020

9 voorwaarden voor een goede indicatoren

20 mei 2020

Publicatie bestuurlijk rapport

Publicatie beoordeling Jaarrekening 2019

31 maart 2020

Publicatie onderzoeksrapport

19 december 2019

Publicatie deelonderzoek 5

28 november 2019

Publicatie deelonderzoek 4

10 oktober 2019

Publicatie deelonderzoek 3

Hoeveel ruimte heeft de voetganger?

19 september 2019

Publicatie deelonderzoek 2

20 juni 2019

Publicatie deelonderzoek 1

4 april 2019

Onderzoeksopzet

7 januari 2019

Start verkenning