Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Bruikbaarheid van indicatoren

Laatste update: 28 november 2019

Over het onderzoek
In Nederland zijn gemeenten verplicht om met indicatoren te laten zien hoe zij het gemeentelijke beleid gaan uitvoeren. De gemeente Amsterdam doet dit in een doelenboom die opgenomen is in de begroting. In deze doelenboom beschrijft de gemeente alle doelen, activiteiten en indicatoren voor behaalde resultaten per programmaonderdeel.

In Bruikbaarheid van indicatoren onderzoeken we of de indicatoren uit de doelenboom een helder, relevant en bruikbaar inzicht opleveren van de activiteiten en bereikte doelen van de gemeente Amsterdam. We bekijken of raadsleden en professionals de inzichten uit de doelenboom goed kunnen gebruiken. En we analyseren in hoeverre deze informatie kan worden gebruikt door geïnteresseerde burgers.

We hebben vijf indicatoren geselecteerd die we uitgebreider gaan onderzoeken. Deze indicatoren gaan over statushouders, drijfvuil, voetpaden, internationale bedrijven en uitkeringsschuld. Voor elke indicator voeren we een deelonderzoek uit dat apart wordt gepubliceerd.

Meewerken aan het onderzoek?
Via ons burgerpanel willen we toetsen of de indicatoren voor geïnteresseerde burgers te begrijpen zijn. We willen van ons burgerpanel weten welke vragen de indicator oproept. De meest gestelde vragen proberen wij te beantwoorden.

Ook meewerken aan ons onderzoek? Aanmelden als deelnemer van ons burgerpanel kan hier.

Status
De deelonderzoeken worden in 2019 uitgevoerd en gepubliceerd. Het eerste deelonderzoek Hulp aan statushouders is gestart in april 2019. Op 20 juni 2019 is deze gepubliceerd. Op 19 september 2019 is het tweede deelonderzoek Verwijderen van drijf- en grofvuil gepubliceerd. Op 1o oktober is het derde deelonderzoek Plusnet voetganger openbaar gemaakt en op 28 november 2018 volgde het vierde deelonderzoek Internationale bedrijven. Het vijfde en laatste deelonderzoek Uitkeringsschuld is gepubliceerd op 19 december. Begin april 2020 publiceren we een overkoepelend rapport.

Tijdlijn

verwacht: 14 mei 2020
19 december 2019

Publicatie deelonderzoek 5

28 november 2019

Publicatie deelonderzoek 4

10 oktober 2019

Publicatie deelonderzoek 3

Hoeveel ruimte heeft de voetganger?

19 september 2019

Publicatie deelonderzoek 2

20 juni 2019

Publicatie deelonderzoek 1

4 april 2019

Onderzoeksopzet

7 januari 2019

Start verkenning