Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad
  • Weesp

Geheimhouding

Laatste update: 15 juni 2020

Over het onderzoek
In 2012 voerden we een verkenning uit naar geheimhouding. We constateerden dat de gemeenteraad en het college de processen verbeterden rondom het opleggen, opheffen en bekrachtigen van geheimhouding. Maar ze konden deze nog iets beperkter, zorgvuldiger en praktischer uitvoeren. In een handreiking gaven we met vragen en antwoorden gedetailleerdere informatie over geheimhouding.

Inmiddels wil het college op een andere manier omgaan met geheimhouding. Er zijn nieuwe instructies. Bovendien wil het college dat zoveel mogelijk informatie openbaar wordt gemaakt. In dit nieuwste onderzoek bekijken we in hoeverre onze bevindingen uit de verkenning (2012) nog steeds gelden en of het gemeentebestuur onze aanbevelingen hebben opgevolgd. Daarnaast onderzoeken we of de huidige praktijk rondom geheimhouding overeenkomt met de regels, en of de instellingen het principe van ‘openbaar tenzij’ goed naleven. En, als dat niet zo is, hoe dat komt.

Onze hoofdvraag is: in hoeverre handelt het gemeentebestuur bij het opleggen, opheffen en bekrachtigen van geheimhouding in overeenstemming met de regelgeving en de eigen kaders? Het gemeentebestuur bestaat, naast het college van B en W en de burgemeester, ook de gemeenteraad. Daarom onderzoeken ook expliciet het handelen van de gemeenteraad.

Status
De onderzoeksopzet is 15 juni 2020 openbaar gemaakt. In september 2020 verwachten we het onderzoek te kunnen publiceren.

Tijdlijn

15 juni 2020

Publicatie onderzoeksopzet

2 februari 2012

Publicatie verkenning

Gerelateerd onderzoek