Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

Laatste update: 28 januari 2019

Over het onderzoek
De haven van Amsterdam heeft een bijzonder risicoprofiel door de hoge concentratie bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De gevolgen van een brand in de Amsterdamse haven kunnen een grote impact hebben. Ook blijkt de brandweer niet altijd binnen de wettelijke norm van 8 minuten aanwezig te kunnen zijn. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de brandweerzorg in de Amsterdamse haven (gezien de risico’s)  adequaat is en in hoeverre de gemeenteraad daarbij wordt betrokken.

Status
Op 14 maart 2018 is de onderzoeksopzet gepubliceerd. Het volledige onderzoek is op 6 december 2018 gepubliceerd en aangeboden tijdens de raadscommissie AZ, en de gemeenteraad heeft de aanbevelingen overgenomen op 23 januari 2019. Bekijk het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

23 januari 2019

Behandeling in de gemeenteraad

10 januari 2019

Behandeling in commissie AZ

6 december 2018

Aanbieding in commissie AZ

6 december 2018

Publicatie onderzoek

15 maart 2018

Onderzoeksopzet

1 december 2016

Verkenning