Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

Laatste update: 17 oktober 2018

Over het onderzoek
De haven van Amsterdam heeft een bijzonder risicoprofiel door de hoge concentratie bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De gevolgen van een brand in de Amsterdamse haven kunnen een grote impact hebben. Ook blijkt de brandweer niet altijd binnen de wettelijke norm van 8 minuten aanwezig te kunnen zijn. Dit onderzoek richt zich op de vraag in hoeverre de brandweerzorg in de Amsterdamse haven (gezien de risico’s)  adequaat is en in hoeverre de gemeenteraad daarbij wordt betrokken.

Status
De onderzoeksopzet van Brandweerzorg in de Amsterdamse haven is eind maart 2018 gepubliceerd. Het onderzoek is momenteel in uitvoering en de resultaten worden eind 2018 verwacht.

Tijdlijn

verwacht: 6 december 2018
15 maart 2018

Onderzoek

1 december 2016

Verkenning