Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Zicht op schaarse vergunningstelsels

Laatste update: 24 juli 2018

Over het onderzoek
Het vraagstuk van schaarste speelt naast de passagiersvaart ook op andere beleidsterreinen, zoals speelautomatenhallen, seksbedrijven, markten en standplaatsen. Een adequate inrichting en toepassing van een vergunningstelsel luistert nauw. Met dit onderzoek willen we het zicht vergroten op de mogelijkheden en beperkingen bij schaarse vergunningstelsels, wat bijdraagt aan een bandbreedte voor raadsleden bij het formuleren van wensen tijdens het uitvoeren van hun kaderstellende en controlerende taak. We zullen hierbij een inventarisatie maken van de schaarse vergunningstelsels binnen de gemeente Amsterdam en algemene inzichten rondom mogelijkheden en beperkingen van schaarse vergunningstelsels. Centrale vraag van het onderzoek is of de raad door het college hierover ook voldoende wordt geïnformeerd. Daarbij zal zeker aandacht worden besteed aan vergunningverlening in de passagiersvaart.

Status
Op 24 juli 2018 heeft de rekenkamer de opzet van het onderzoek gepubliceerd. De verwachte publicatiedatum is januari 2019.

Tijdlijn

verwacht: 17 januari 2019
23 juli 2018

Onderzoek

1 december 2017

Verkenning