Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Zicht op schaarse vergunningstelsels

Laatste update: 6 mei 2019

Over het onderzoek
Burgers en bedrijven hebben soms een vergunning van de gemeente Amsterdam nodig. Voor sommige activiteiten is het aantal vergunningen beperkt en schaars.  Bijvoorbeeld vergunningen voor het parkeren van auto’s, het varen met een rondvaartboot of voor handelen op een markt. Dit onderzoek bouwt voort op een verkenning naar de passagiersvaart naar aanleiding van een verzoek van de gemeenteraad. De resultaten van dit onderzoek maken duidelijk welke mogelijkheden schaarse vergunningen de gemeente bieden en met welke vereisten rekening moet worden gehouden bij de invoering van een nieuw vergunningstelsel of het aanpassen van een bestaand schaarse vergunningstelsel.

In het onderzoek zijn we nagegaan of het college van B en W de gemeenteraad voldoende informeert over een schaars vergunningstelsel.  Dat hebben we gedaan voor de passagiersvaart en het alternatief personenvervoer. Amsterdam heeft 19 schaarse vergunningstelsels en mogelijk neemt dit aantal toe in de komende jaren. Het onderzoek bevat aanbevelingen gericht op een adequatere inrichting en aanpassing van schaarse vergunningstelsels in de toekomst.

Status
Op 24 juli 2018 heeft de rekenkamer de opzet van het onderzoek gepubliceerd. Het rapport is op 17 januari 2019 gepubliceerd. Zie het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Vergunningen in Amsterdam
Klik op onderstaande collage en lees meer over de 19 schaarse vergunningstelsels in Amsterdam.

Tijdlijn

6 mei 2019

Brief naar Alliantie Automatenhallen Amsterdam

18 april 2019

Rekenkamerbrief aan raadsleden

We attendeerden de raad op de relevantie van de aandachtpunten van schaarse vergunningen voor het beleid rondom de deelmobiliteit.

13 februari 2019

Behandeling in de gemeenteraad

7 februari 2019

Behandeling in commissie MLD

17 januari 2019

Aanbieding commissie MLD (audiofragment)

17 januari 2019

Publicatie onderzoek

23 juli 2018

Start onderzoek

1 december 2017

Verkenning