Zicht op schaarse vergunningstelsels

Laatste update: 6 mei 2019

Over het onderzoek

Burgers en bedrijven hebben soms een vergunning van de gemeente Amsterdam nodig. Bijvoorbeeld voor het parkeren van auto’s, het varen met een rondvaartboot of voor het handelen op een markt. Een aantal soorten vergunningen zijn beperkt en schaars (als er meer vraag naar, dan aanbod van de vergunningen is). Van de 42 Amsterdamse vergunningstelsels zijn er 19 schaars, waaronder die voor de passagiersvaart. Het college wil de komende periode het instrument van een schaars vergunningstelsel vaker gaan inzetten, bijvoorbeeld voor deelfietsen en bed en breakfasts. Omdat de regels bij het beperken van het aantal vergunningen complex zijn en (financiële) belangen uiteen kunnen lopen, neemt de kans op juridische procedures toe. De inrichting en toepassing van schaarse vergunningen luistert daarom nauw en kost tijd.

Voordat we dit onderzoek uitvoerden, deden we eerst een verkenning naar de passagiersvaart. Dit onderzoek bouwt voort op de verkenning en het doel van het onderzoek is te laten zien welke mogelijkheden schaarse vergunningen de gemeente bieden. Ook blijkt uit het onderzoek met welke eisen de gemeente rekening moet houden als ze een nieuw vergunningstelsel invoeren, of een bestaand schaarse vergunningstelsel aanpassen. In Zicht op schaarse vergunningstelsels richtten we ons op de vergunningen voor de passagiersvaart en het alternatief personenvervoer.

Status

Op 24 juli 2018 maakten we de onderzoeksopzet openbaar. Uiteindelijk publiceerden we het onderzoek op 17 januari 2019. Zie het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Vergunningen in Amsterdam

Klik op onderstaande collage en lees meer over de 19 schaarse vergunningstelsels in Amsterdam.

Tijdlijn

6 mei 2019

Brief naar Alliantie Automatenhallen Amsterdam

18 april 2019

Rekenkamerbrief aan raadsleden

We attendeerden de raad op de relevantie van de aandachtpunten van schaarse vergunningen voor het beleid rondom de deelmobiliteit.

13 februari 2019

Behandeling in de gemeenteraad

7 februari 2019

Behandeling in commissie MLD

17 januari 2019

Aanbieding commissie MLD (audiofragment)

17 januari 2019

Publicatie onderzoek

23 juli 2018

Start onderzoek

1 december 2017

Verkenning