Erfpacht

Laatste update: 11 december 2019

Over het onderzoek

De afgelopen jaren voerden we diverse onderzoeken uit naar de doelmatigheid van het erfpachtbeleid in Amsterdam. We onderzochten verschillende onderwerpen: de canonherziening aan het einde van een tijdvak, de informatievoorziening over verlengde afkoop van erfpacht en het accepteren van taxatieverslagen van deskundigen door de gemeente. Onderaan deze pagina staan alle door ons uitgebrachte rapportages en rekenkamerbrieven in het kader van erfpacht sinds 2012.

Het erfpachtbeleid veranderde behoorlijk  in 2017. Daarom voerden we in 2019 een verkenning uit. Hierin beantwoordden we de vraag of de aanbevelingen uit eerdere onderzoeken, gezien de wijzigingen in het beleid en de invoering van eeuwigdurende erfpacht, nog steeds relevant zijn. Verrassend genoeg zijn, ondanks de ingrijpende wijzigingen, een groot deel van onze aanbevelingen en conclusies inderdaad nog steeds relevant. We formuleerden twee aanbevelingen voor het college, maar besloten geen opvolgingsonderzoek uit te voeren.

Lees ook dit nieuwsbericht.

Status

Een van de laatste publicaties is de rekenkamerbrief Canonherziening einde tijdvak en Verlengde afkoop erfpacht. In de rekenkamerbrief zijn de uitkomsten van de verkenning samengevat. Hierin staat bijvoorbeeld onze bevinding dat erfpachters in de publiekscampagne over de overstapregeling geen informatie kregen over alle relevante keuzemogelijkheden. Het document werd openbaar op 20 november 2019. Er werden toen vier schriftelijke vragen over gesteld, waarop wij antwoord hebben gegeven.

 

Tijdlijn

11 december 2019

Beantwoording technische vragen

20 november 2019

Publicatie rekenkamerbrief

6 april 2017

Openbaarmaking data

28 mei 2013

Publicatie rekenkamerbrief

26 maart 2013

Publicatie rekenkamerbrief

31 oktober 2012

Publicatie verzoekonderzoek

27 juni 2012

Publicatie onderzoek

Gerelateerd onderzoek

Publieksonderzoek 2017: Evenwichtig woningaanbod

Bouwen aan de stad II

Zorgwoningen