Bouwen aan de stad II

Laatste update: 13 november 2013

Over het onderzoek
We hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van de gemaakte afspraken uit de overeenkomst Bouwen aan de stad II en naar de samenwerking tussen de partijen die de overeenkomst hebben ondertekend. Naar aanleiding van deze verkenning besloten we op dit moment geen nader onderzoek te doen. We hebben wel twee aandachtspunten geformuleerd voor het gemeentebestuur.

Het eerste aandachtspunt gaat over de mogelijk directe aansturing van de corporaties door de gemeente, wanneer uitvoering wordt gegeven aan de voornemens uit het Regeerakkoord. Het tweede aandachtspunt is de toekomstige rolverdeling tussen de centrale stad en de bestuurscommissie, met betrekking tot de centrale regie en de gebiedsgerichte uitvoering.

Status
De verkenning is gepubliceerd in november 2013. Lees de rekenkamerbrief.

Tijdlijn

13 november 2013

Publicatie