Verzoekonderzoek Erfpacht stadsdeel Zuid

Laatste update: 31 oktober 2012

Over het onderzoek
In februari 2012 is geconstateerd dat de gemeente mogelijk een aantal erfpachters een aanbieding heeft gedaan voor de nieuwe canon voor het nieuwe tijdvak, terwijl zij niet gelijktijdig werden geattendeerd op de mogelijkheid om het erfpachtrecht verlengd af te kopen onder de AB 1994. De wethouder Grondzaken gaf Bureau Erfpacht vervolgens opdracht om door middel van een steekproef nader te onderzoeken of er in Amsterdam erfpachters zijn met de AB 1994, die bij hun canonherziening niet gekozen hebben voor de mogelijkheid van de verlengde afkoop omdat ze door de gemeente niet expliciet zijn gewezen op de mogelijkheid van verlengde afkoop. Bureau Erfpacht heeft vervolgens van geselecteerde erfpachters (steekproef is 559) onderzocht hoe zij zijn geïnformeerd door de gemeente.

Naar aanleiding van een verzoek van de stadsdeelraad Zuid besloten we op 1 juni 2012 een onderzoek te starten naar de mate waarin Bureau Erfpacht zekerheid geeft dat erfpachters die daar recht op hebben, zijn gewezen op de mogelijkheid om het erfpachtrecht verlengd af te kopen.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in oktober 2012. Lees de rekenkamerbrief van dit verzoekonderzoek.

Tijdlijn

31 oktober 2012

Publicatie