Rekenkamerbrief Verlengde afkoop erfpacht stadsdelen Centrum, Nieuw West, Noord, Oost, West en Zuidoost

Laatste update: 4 april 2013

In 2012 is geconstateerd dat de gemeente een aantal erfpachters een aanbieding heeft gedaan voor de nieuwe canon voor het nieuwe tijdvak, terwijl zij niet gelijktijdig werden geattendeerd op de mogelijkheid om het erfpachtrecht verlengd af te kopen onder de AB 1994.

In reactie op de rekenkamerbrief verzoekonderzoek verlengde afkoop erfpacht van 31 oktober 2012 heeft het college besloten om erfpachters hierover alsnog te informeren. De rekenkamer is nagegaan of alle erfpachters uit stadsdeel Zuid die het betreft ook zijn geselecteerd en zijn aangeschreven. Dit is het geval.

Verder heeft de rekenkamer geconstateerd dat Bureau Erfpacht meerdere malen erfpachters heeft moeten selecteren voordat de brieven konden worden verzonden. Dit is mede het gevolg van het niet op orde zijn van de koppeling tussen de (erfpacht)registraties en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)