Grip op Westpoort Warmte

Laatste update: 20 december 2018

Over het onderzoek

Amsterdam wil bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van Parijs door de warmtevoorziening in de stad te verduurzamen. Er zijn al vanaf de negentiger jaren twee grote warmtenetten in de stad. Het grootste netwerk is in bezit van Nuon Warmte en het kleine westelijk netwerk is eigendom van Westpoort Warmte. Dit is een joint venture tussen AEB – waarbij de gemeente nauw betrokken is – en Nuon Warmte. Westpoort Warmte B.V. is in 1999 opgericht door de gemeente Amsterdam en Nuon. Met als doel om onbenutte warmte van de afvalverbrandingsinstallatie van Amsterdam gebruiken voor de verwarming van bedrijfsgebouwen in het Westelijk havengebied.

Zie ook: Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten.

In Grip op Westpoort Warmte onderzoeken we de wijze waarop de gemeente Amsterdam sturing geeft aan en verantwoording aflegt over Westpoort Warmte B.V. Daarnaast onderzoeken we of de informatie die de gemeente verstrekt over de deelneming in Westpoort Warmte B.V., voldoende en geschikt is om te kunnen evalueren of deze deelneming (nog steeds) de meest optimale vorm is om de gemeentelijke (publieke) belangen te behartigen.

De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt: in hoeverre heeft de gemeente voldoende (bestuurlijk en financieel) grip op Westpoort Warmte B.V.?

Status

In 2017 publiceerden we de onderzoeksopzet van het onderzoek naar een duurzame warmtevoorziening met behulp van warmtenetten. Door onze bevindingen over de deelname van de gemeente bij een van deze warmtenetten besloten we dit afzonderlijk te onderzoeken. Uiteindelijk publiceerden we Grip op Westpoort Warmte op 21 november 2018. Lees de belangrijkste conclusies in het bestuurlijk rapport. En bekijk het onderzoeksrapport voor de gedetailleerde onderzoeksbevindingen.

Tijdlijn

20 december 2018

Bespreking in gemeenteraad

12 december 2018

Bespreking in commissie RO

21 november 2018

Aanbieding in commissie RO

21 november 2018

Publicatie onderzoek

24 augustus 2017

Start onderzoek