Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten

Laatste update: 7 maart 2019

Over het onderzoek
Nederland moet van het gas af. Het Rijk wil in uiterlijk 2050 geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Een groot deel van de fossiele brandstoffen wordt gebruikt voor de verwarming van huizen en andere gebouwen. Met het verduurzamen van de warmtevoorziening kan een grote stap gemaakt worden richting een klimaatneutraal energiesysteem.

Na een verkennend onderzoek heeft de rekenkamer besloten om nader onderzoek te doen naar het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Zie ook: Grip op Westpoort Warmte

Status
Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten is op 7 maart 2019 openbaar gemaakt en aangeboden tijdens de commissie MLD. Bekijk het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

7 maart 2019

Publicatie onderzoek

24 augustus 2017

Onderzoeksopzet