Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten

Laatste update: 3 april 2019

Over het onderzoek
Nederland moet van het gas af. Het Rijk wil in uiterlijk 2050 geen gebruik meer maken van fossiele brandstoffen. Een groot deel van de fossiele brandstoffen wordt gebruikt voor de verwarming van huizen en andere gebouwen. Met het verduurzamen van de warmtevoorziening kan een grote stap gemaakt worden richting een klimaatneutraal energiesysteem.

Na een verkennend onderzoek heeft de rekenkamer besloten om nader onderzoek te doen naar het beleid dat de gemeente voert ten aanzien van de verduurzaming van de warmtevoorziening.

Zie ook: Grip op Westpoort Warmte

Status
Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten is op 7 maart 2019 openbaar gemaakt en aangeboden tijdens de commissie MLD. Op 3 april 2019 is het onderzoek behandeld in de gemeenteraad. Daar is besloten al onze aanbevelingen over te nemen. Bekijk de aanbevelingen in het bestuurlijk rapport en lees uitgebreide informatie over het onderzoek in het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

3 april 2019

Behandeling in de gemeenteraad

28 maart 2019

Behandeling in commissie MLD

7 maart 2019

Publicatie onderzoek

24 augustus 2017

Onderzoeksopzet