Effectiviteit investeringen onderwijs

Laatste update: 13 februari 2019

Over het onderzoek

In Effectiviteit investeringen onderwijs onderzoeken we of er duidelijke signalen zijn voor de effectiviteit van de leraren- en scholenbeurzen in Amsterdam.

In 2015 stelde de gemeenteraad de Amsterdamse Lerarenagenda vast, die is gericht op de ontwikkeling van leraren en schoolorganisaties en de aanwas en begeleiding van nieuwe leraren. De gemeente stelt dat ze de kwaliteit van het onderwijs niet zelf kan verbeteren (ze wil hieraan geen inhoudelijke sturing geven), maar ze kan scholen en schoolbesturen wel ondersteunen om dit te doen. De gemeente faciliteert deze ontwikkelingen met een Amsterdamse leraren- en scholenbeurs.

Bekijk ook: Verzelfstandiging van openbaar primair onderwijs in Amsterdam-West

Met deze beurs wil de gemeente leraren aanmoedigen zich verder te professionaliseren. Ook wil ze scholen zo helpen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De gemeente kiest ervoor de verantwoordelijkheid voor de verbetering van het onderwijs nadrukkelijk neer te leggen bij het onderwijsveld zelf. Ze heeft geen prestaties geformuleerd die ze als resultaat van de inzet van de beurzen verwacht. Zijn er signalen dat de investeringen die op grond van de Lerarenagenda plaatsvinden in het primair en het voortgezet onderwijs leiden tot effecten?

Status

De onderzoeksopzet van Effectiviteit investeringen onderwijs is gepubliceerd in april 2018. Uiteindelijk maakten we het onderzoek openbaar op 9 januari 2019. Bekijk het bestuurlijk rapport voor de belangrijkste conclusies. In het onderzoeksrapport staan de gedetailleerde onderzoeksresultaten.

Tijdlijn

13 februari 2019

Behandeling in de gemeenteraad

30 januari 2019

Behandeling in commissie WIO

9 januari 2019

Aanbieding in commissie WIO

9 januari 2019

Publicatie onderzoek

2 april 2018

Onderzoek