Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Effectiviteit investeringen onderwijs

Laatste update: 13 februari 2019

Over het onderzoek
In 2015 werd door de gemeenteraad de Amsterdamse Lerarenagenda vastgesteld. Deze is gericht op de ontwikkeling van leraren en schoolorganisaties, en de aanwas en begeleiding van nieuwe leraren. In dit onderzoek gaat de rekenkamer na of er signalen zijn van effecten als gevolg van de beurzen die op grond van de Lerarenagenda zijn toegekend en de daarbij ingezette financiële middelen.

Status
Op 9 januari 2019 zijn het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport gepubliceerd. De onderzoeksopzet is gepubliceerd in april 2018.

Tijdlijn

13 februari 2019

Behandeling in de gemeenteraad

30 januari 2019

Behandeling in commissie WIO

9 januari 2019

Aanbieding in commissie WIO

9 januari 2019

Publicatie onderzoek

2 april 2018

Onderzoek