Toegankelijkheid van openbare toiletten

Laatste update: 10 september 2020

Over het onderzoek

In Amsterdam zou er binnen een straal van 500 meter een openbaar of opengesteld toilet moeten zijn. Dat geldt voor het centrum en drukke voetgangersgebieden. In Toegankelijkheid van openbare toiletten onderzoeken we in hoeverre de gemeente ervoor zorgt dat er genoeg openbare en opengestelde toiletten in Amsterdam zijn. We kijken vooral naar toiletten voor vrouwen en mensen met een fysieke beperking. En we letten op de vindbaarheid van de toiletten.

In dit onderzoek zetten we op een rij welke toiletten in de stad openbaar zijn. Toiletten zijn volgens ons openbaar als je ze zonder beletsel of zonder te vragen kunt gebruiken. Ze hoeven niet 24/7 open te zijn, maar hebben wel ruime openingstijden. Ze kunnen betaald of onbetaald zijn. Daarnaast maken we verschil tussen ‘algemene’ openbare toiletten (die het hele jaar open zijn), seizoensgebonden openbare toiletten (die slechts een deel van het jaar (meestal het zomerhalfjaar) open zijn) en urinoirs.

De centrale vraag in dit onderzoek is: Hoe zorgt de gemeente voor voldoende openbare toiletten in Amsterdam?

Status

Op 10 februari 2020 publiceerden we de onderzoeksopzet Toegankelijkheid van openbare toiletten. We maakten het onderzoek openbaar op 24 juni 2020. Lees het onderzoeksrapport. Het bestuurlijk rapport had toen nog geen bestuurlijke reactie.

Op 24 juni 2020 reageerde het college. Op 30 juni 2020 publiceerden we het bestuurlijk rapport met de bestuurlijke reactie en ons nawoord.

Tijdlijn

10 september 2020

Behandeling in de gemeenteraad

24 juni 2020

Publicatie

Waar liggen de 56 openbare toiletten in Amsterdam? Klik op de kaart!

10 februari 2020

Publicatie onderzoeksopzet

Gerelateerd onderzoek

Toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding

Toegankelijkheid van stemlocaties

De Wmo in Amsterdam