Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Toegankelijkheid van openbare toiletten

Laatste update: 1 juni 2020

Over het onderzoek
In Amsterdam zou er binnen een straal van 500 meter een openbaar of opgesteld toilet moeten zijn in het centrum en in drukke voetgangersgebieden. In Toegankelijkheid van openbare toiletten gaan we onderzoeken in hoeverre de gemeente ervoor zorgt dat er voldoende openbare toiletten zijn. We richten ons met name op toiletten voor vrouwen en mensen met een fysieke beperking.

Status
Het onderzoek start begin februari 2020 en we streven ernaar het onderzoek vóór het zomerreces te publiceren. Bekijk ook de onderzoeksopzet.

Tijdlijn

verwacht: 24 juni 2020
10 februari 2020

Publicatie onderzoeksopzet