Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Toegankelijkheid van stemlocaties

Laatste update: 19 februari 2019

Over het onderzoek
Bijna 100.000 Amsterdammers hebben een lichamelijke beperking en zo’n 150.000 Amsterdammers hebben een verstandelijke of psychische beperking. Al deze inwoners kunnen knelpunten ervaren in het zelfstandig uitbrengen van hun stem. Knelpunten zijn bijvoorbeeld trappen, drempels en ontbrekende geleidelijnen bij stemlokalen, maar ook moeilijk te begrijpen of ontbrekende informatie over toegankelijkheid. In dit onderzoek willen we nagaan in hoeverre de gemeente Amsterdam ervoor zorgt dat alle burgers die mogen stemmen, ook kunnen stemmen.

Status
Het onderzoek start in februari 2019 en wordt uitgevoerd rondom de verkiezingen op 20 maart 2019. Vanaf 20 maart kunnen Amsterdammers met een beperking hun ervaring bij/in stemlocaties anoniem melden via het meldingsformulier. In de week na de verkiezingen publiceren we een tussenbericht. Dit bevat alleen op de verkiezingsdag geobserveerde feiten. We streven ernaar om het onderzoek begin juli 2019 te publiceren.

Tijdlijn

verwacht: 15 juli 2019
19 februari 2019

Onderzoeksopzet