Toegankelijkheid van stemlocaties (2019)

Laatste update: 26 juni 2019

Over het onderzoek

Bijna 100.000 Amsterdammers hebben een lichamelijke beperking en zo’n 150.000 Amsterdammers hebben een verstandelijke of psychische beperking. Al deze inwoners kunnen knelpunten ervaren in het zelfstandig uitbrengen van hun stem. Knelpunten zijn bijvoorbeeld trappen, drempels en ontbrekende geleidelijnen bij stemlokalen. En moeilijk te begrijpen of ontbrekende informatie over toegankelijkheid. Vanaf 1 januari 2019 moeten alle stemlocaties toegankelijk zijn voor kiezers met een lichamelijke beperking. In Toegankelijkheid van stemlocaties onderzoeken we in hoeverre dit geldt voor de gemeente Amsterdam. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat alle burgers die mogen stemmen, ook kunnen stemmen?

Lees ook: Toegankelijkheid van openbare toiletten.

Status

We startten Toegankelijkheid van stemlocaties in februari 2019 en voerden het uit rondom de verkiezingen op 20 maart 2019. Tot 20 maart konden Amsterdammers met een beperking hun ervaring bij/in stemlocaties anoniem melden via een meldingsformulier. Op 22 maart publiceerden we de tussentijdse rapportage. Hierin staan de door ons geobserveerde feiten tijdens de verkiezingsdag. Daarna maakten we een interactieve kaart openbaar op 9 mei 2019. Hierin staat hoe toegankelijk ieder stembureau was.

Tot slot publiceerden we het onderzoek op 27 juni 2019. Lees het bestuurlijk rapport. Hierin staan de belangrijkste conclusies. Benieuwd naar de gedetailleerde resultaten? Lees dan het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

27 juni 2019

Publicatie onderzoek

Interactieve kaart

22 maart 2019

Tussentijdse publicatie

19 februari 2019

Onderzoeksopzet