Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Toegankelijkheid van stemlocaties

Laatste update: 27 juni 2019

Over het onderzoek
Bijna 100.000 Amsterdammers hebben een lichamelijke beperking en zo’n 150.000 Amsterdammers hebben een verstandelijke of psychische beperking. Al deze inwoners kunnen knelpunten ervaren in het zelfstandig uitbrengen van hun stem. Knelpunten zijn bijvoorbeeld trappen, drempels en ontbrekende geleidelijnen bij stemlokalen, maar ook moeilijk te begrijpen of ontbrekende informatie over toegankelijkheid. In dit onderzoek willen we nagaan in hoeverre de gemeente Amsterdam ervoor zorgt dat alle burgers die mogen stemmen, ook kunnen stemmen.

Status
Het onderzoek is gestart in februari 2019 en uitgevoerd rondom de verkiezingen op 20 maart 2019. Tot 20 maart konden Amsterdammers met een beperking hun ervaring bij/in stemlocaties anoniem melden via een meldingsformulier. Op 22 maart publiceerden we de tussentijdse rapportage, die alleen op de verkiezingsdag geobserveerde feiten bevat. Op 9 mei hebben we een interactieve kaart openbaar gemaakt. Hierin staat hoe toegankelijk ieder stembureau was. We hebben het onderzoek gepubliceerd op 27 juni 2019.

Tijdlijn

verwacht: 27 juni 2019
27 juni 2019

Publicatie onderzoek

Interactieve kaart

22 maart 2019

Tussentijdse publicatie

19 februari 2019

Onderzoeksopzet