Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding

Laatste update: 13 november 2019

Over het onderzoek
De gemeente is verantwoordelijk voor de toegang tot de Wmo-maatwerkvoorzieningen Ambulante ondersteuning en Dagbesteding. Met dit onderzoek geeft de rekenkamer inzicht in de gemaakte keuzes bij de inrichting van de toegang en de mate waarin het college weet hoe de toegang functioneert. Tevens geeft het onderzoek antwoord op de vraag of het college voldoende doet om problemen die in de toegang spelen te verhelpen.

Status
Op 15 oktober 2019 is het rapport aangeboden aan de raadscommissie Zorg, Jeugd en Sport. Het rapport is op 14 november 2019 behandeld in dezelfde commissie. Door een communicatiefout heeft het college een aanvullende bestuurlijke reactie geschreven, waarop wij hebben gereageerd met een aanvullend nawoord. Beide documenten zijn op 12 november 2019 openbaar gemaakt.

 

Tijdlijn

12 november 2019

Aanvullende publicaties

15 oktober 2019

Publicatie

15 maart 2019

Onderzoeksopzet