Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Ambulante ondersteuning en dagbesteding: toegang

Laatste update: 15 maart 2019

Over het onderzoek
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Amsterdam geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Amsterdammers met (ambulante) ondersteuningsvragen kunnen hun vragen op verschillende plaatsen stellen. Ze kunnen de Wmo Helpdesk bellen of langsgaan bij het Sociaal Loket. Ook kunnen ze direct contact opnemen met een zorgaanbieder via de netwerkorganisatie Wijkzorg.

We gaan twee aandachtspunten onderzoeken binnen ambulante ondersteuning en dagbesteding. We doen onderzoek naar:

  1. toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding;
  2. aanbod van dagbesteding.

In dit deel van het onderzoek richten we ons op de toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding. Hierin willen we nagaan of de gemeente zicht heeft op de toegang tot de ambulante ondersteuning en dagbesteding. Verder gaan we bekijken of de gemeente de problemen die optreden weet op te lossen.

Status
Het onderzoek is gestart in maart 2019. De onderzoekswerkzaamheden vinden plaats in de maanden maart, april en mei. Het onderzoek wordt vlak na de afloop van het zomerreces gepubliceerd.

Tijdlijn

15 maart 2019

Onderzoeksopzet