Toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding

Laatste update: 13 november 2019

Over het onderzoek
De gemeente is sinds 1 januari 2015 geheel verantwoordelijk voor de Wmo. De gemeente had ook vóór 1 januari 2015 al taken in het kader van deze wet, zoals woningaanpassing, vervoersmiddelen en hulp in het huishouden. Per 2015 zijn een aantal taken naar de gemeente gedecentraliseerd, waaronder ambulante ondersteuning, dagbesteding en beschermd wonen. We voerden voor Amsterdam en Zaanstad al enige onderzoeken uit naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

In Toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding onderzoeken we of de toegang tot de ambulante ondersteuning en dagbesteding goed functioneert. We bekijken of de gemeente zicht heeft op deze toegang. Daarnaast beantwoorden we de vraag of de gemeente voldoende doet om problemen te verhelpen die in dit veld spelen.

Tot slot: we wilden aanvankelijk een tweede onderzoek uitvoeren naar AO en DB, namelijk naar het aanbod van dagbesteding, in het bijzonder voor mensen met dementie. Op grond van gesprekken over dit onderwerp besloten we in mei dat onderzoek (voorlopig) niet uit te voeren. We informeerden de gemeenteraad hierover in een brief.

Status
We maakten het onderzoek op 15 oktober 2019 openbaar, lees hier het onderzoeksrapport en het bestuurlijk rapport. Door een communicatiefout heeft het college een aanvullende bestuurlijke reactie geschreven, waarop wij hebben gereageerd met een aanvullend nawoord. Beide documenten zijn op 12 november 2019 openbaar gemaakt.

 

Tijdlijn

12 november 2019

Aanvullende publicaties

15 oktober 2019

Publicatie

15 maart 2019

Onderzoeksopzet