Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Ambulante ondersteuning en dagbesteding: toegang

Laatste update: 28 mei 2019

Over het onderzoek
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Amsterdam geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Amsterdammers met (ambulante) ondersteuningsvragen kunnen hun vragen op verschillende plaatsen stellen. Ze kunnen de Wmo Helpdesk bellen of langsgaan bij het Sociaal Loket. Ook kunnen ze direct contact opnemen met een zorgaanbieder via de netwerkorganisatie Wijkzorg.

We onderzoeken twee aandachtspunten binnen ambulante ondersteuning en dagbesteding, namelijk:

  1. Toegang tot ambulante ondersteuning en dagbesteding
  2. Aanbod van dagbesteding, in het bijzonder voor mensen met dementie.

Bij de toegang tot de ambulante ondersteuning en dagbesteding gaan we na of de gemeente zicht heeft op wat daar gebeurt. Is de toegang voldoende overzichtelijk georganiseerd? Hoeveel mensen melden zich voor ondersteuning; hoeveel krijgen die en krijgen die niet? Welke problemen doen zich voor en weet de gemeente die op te lossen?

Status
Dit onderzoek is gestart in maart 2019. De onderzoekswerkzaamheden vinden plaats in de maanden maart tot en met juni. Het onderzoek wordt waarschijnlijk in het najaar gepubliceerd.

We hebben een verkenning uitgevoerd naar het aanbod van de dagbesteding. Op grond van deze verkenning concluderen we dat we hier (voorlopig) geen onderzoek naar doen. De gemeenteraad is op 28 mei 2019 per brief over dit besluit geïnformeerd. In de bijlage bij de brief wordt uitgebreider ingegaan op de achtergronden van dit besluit. U vindt de brief bij de downloads en in onderstaande tijdlijn.

 

Tijdlijn

verwacht: 15 oktober 2019
15 maart 2019

Onderzoeksopzet