Handhaving vakantieverhuur

Laatste update: 20 november 2019

Over het onderzoek

In Handhaving vakantieverhuur willen we laten zien hoe doeltreffend en doelmatig de gemeente de regels handhaaft voor vakantieverhuur van particuliere woningen. Dus: hoe controleert de gemeente of verhuur van woningen aan toeristen volgens de regels gebeurt? En werkt deze controle?

De afgelopen jaren nam de toeristische verhuur van particuliere woningen een enorme vlucht. Woningeigenaren boden in 2015 ongeveer 8.000 woningen aan via Airbnb (het grootste platform voor verhuur van particuliere woningen). In 2018 waren dit er zo’n 21.000.

Eerst zag men de opkomst van deze vorm van toeristische verhuur als een positief gevolg van de deeleconomie. Maar nu is steeds meer aandacht voor de nadelen ervan. Het gaat hierbij vaak om overlast en de effecten op de Amsterdamse woningmarkt. Tegelijkertijd neemt ook de handhaving toe en ontwikkelt de gemeente nieuwe manieren om grip te krijgen op dit fenomeen.

Status

Op 24 januari 2019 is de onderzoeksopzet gepubliceerd. Vervolgens maakten we op 18 juni 2019 we de tussenpublicatie openbaar. Deze bestaat uit twee kaarten: op de eerste kaart staat per buurt het aantal meldingen en vermoedens over illegale toeristische verhuur. Op de tweede kaart staan de opgelegde sancties naar aanleiding van meldingen en onderzoek.

Uiteindelijk maakten we het onderzoek op woensdag 20 november 2019 openbaar. Lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

20 november 2019

Publicatie

18 juni 2019

Publicatie twee kaarten

24 januari 2019

Publicatie onderzoeksopzet

4 oktober 2018

Start verkenning