Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Handhaving vakantieverhuur

Laatste update: 20 november 2019

Over het onderzoek
De afgelopen jaren heeft de toeristische verhuur van particuliere woningen een enorme vlucht genomen. Waar in 2015 ongeveer 8.000 woningen via Airbnb (het grootste platform voor verhuur van particuliere woningen) werden aangeboden, waren dit er in 2018 zo’n 21.000.

Hoewel de opkomst van deze vorm van toeristische verhuur eerst als een positief gevolg van de deeleconomie werd gezien, is er nu steeds meer aandacht voor de nadelen ervan. Het gaat hierbij vaak om overlast en de effecten op de Amsterdamse woningmarkt. Tegelijkertijd is ook de handhaving toegenomen en ontwikkelt de gemeente nieuwe manieren om grip te krijgen op dit fenomeen.

Met dit onderzoek willen we laten zien hoe doeltreffend en doelmatig de handhaving van de gemeentelijke regels is, als het gaat om de regels voor vakantieverhuur van particuliere woningen. Hoe controleert de gemeente of verhuur van woningen aan toeristen volgens de regels gebeurt, en werkt deze controle?

Status
Op 24 januari 2019 is de onderzoeksopzet gepubliceerd. Op 18 juni 2019 hebben we de tussenpublicatie openbaar gemaakt. Deze bestaat uit twee kaarten: op de eerste kaart staat per buurt het aantal meldingen en vermoedens over illegale toeristische verhuur. Op de tweede kaart staan de opgelegde sancties naar aanleiding van meldingen en onderzoek.

We hebben het onderzoek op woensdag 20 november 2019 openbaar gemaakt. Lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

verwacht: 20 november 2019
20 november 2019

Publicatie

18 juni 2019

Publicatie twee kaarten

24 januari 2019

Publicatie onderzoeksopzet

4 oktober 2018

Start verkenning