Afval Energie Bedrijf

Laatste update: 26 april 2021

Over het onderzoek 

De gemeente Amsterdam heeft per 1 januari 2014 het Afval Energie Bedrijf (AEB) Amsterdam verzelfstandigd. In de loop van 2014 meldde de directie dat de financiële resultaten tegenvielen. Hierdoor moest de gemeente de dividendverwachtingen naar beneden bijstellen. Ook heeft zij de waarde van het Afval Energie Bedrijf afgewaardeerd. Deze tegenvallende resultaten waren voor de gemeenteraad aanleiding om ons te verzoeken onderzoek te doen. We onderzochten of het besluitvormingsproces van de verzelfstandiging adequaat is geweest.

Status

Het onderzoek Afval Energie Bedrijf is gepubliceerd in november 2015. Bekijk de samenvatting of lees de bijbehorende rapporten (beschikbaar in onderstaande tijdlijn). Vervolgens stuurden we in september 2019 een brief naar de gemeenteraad, waarin we aangeven dat we geen opvolgingsonderzoek gaan uitvoeren. Lees de brief hier. Bekijk ook het interview met Jan de Ridder, directeur van de RMA.

Veelgestelde vragen

Wat was de aanleiding van het onderzoek?

De gemeente Amsterdam heeft per 1 januari 2014 het afval- energiebedrijf AEB Amsterdam verzelfstandigd. Vervolgens meldde de directie in de loop van 2014 dat de financiële resultaten tegenvielen. Hierdoor moest de gemeente de dividendverwachtingen naar beneden bijstellen. Ook heeft zij de waarde van AEB afgewaardeerd. Uiteindelijk waren de tegenvallende resultaten voor de gemeenteraad aanleiding om ons te verzoeken onderzoek te doen.

Wat was het doel van het onderzoek?

Het doel van dit onderzoek was het beoordelen of het verzelfstandigingstraject van AEB adequaat heeft plaatsgevonden.

Wat is de conclusie van het onderzoek?

De belangrijkste conclusie is dat het besluitvormingsproces op onderdelen tekort heeft geschoten. Er is onvoldoende informatie verzameld. Daarnaast is de wel beschikbare informatie niet altijd adequaat gebruikt. Tot slot was de besluitvorming niet op alle punten weloverwogen.

Wat zijn onze aanbevelingen?

We doen vijf aanbevelingen om het deelnemingenbeleid van de gemeente te verbeteren. We doen daarnaast twee aanbevelingen die zijn gericht op de gemeente als aandeelhouder van AEB. Lees al deze aanbevelingen in het bestuurlijk rapport.

Hoe heeft het college van B&W op de aanbevelingen gereageerd?

Het college kan zich vinden in een groot deel van de aanbevelingen. Waar relevant, verwerkt het college de aanbevelingen in de uitvoeringsnota Doelgericht op afstand II. We denken dat volgens het college veel aanbevelingen al verwerkt zijn in het deelnemingenbeleid. En we kijken daar wat anders tegenaan. Daarom reageerden we hier uitgebreid op in het nawoord.

Tijdlijn

1 oktober 2019

Interview

3 september 2019

Brief opvolgingsonderzoek

25 juni 2015

Onderzoeksopzet