Dienstverlening aan kwetsbare groepen

Laatste update: 9 november 2020

Over het onderzoek

De gevolgen van de coronacrisis zijn dusdanig groot dat we ons onderzoeksprogramma voor 2020 hebben heroverwogen. We willen aandacht besteden aan de wijze waarop de gemeente Amsterdam met deze crisis is omgegaan. We kiezen ervoor hierbij de focus te leggen op de ondersteuning van twee kwetsbare groepen tijdens de lockdownsituatie: dak- en thuislozen en mensen met schuldenproblematiek.

In het onderzoek Dienstverlening aan kwetsbare groepen onderzoeken we of de gemeente Amsterdam bij de ondersteuning van deze twee groepen adequaat gereageerd heeft op de lockdownsituatie. Onder normale omstandigheden is in de ondersteuning direct en persoonlijk contact van groot belang. Maar tijdens de lockdown vanaf maart 2020 was dat niet langer mogelijk. Dit roept de vraag op hoe de gemeente heeft gereageerd op deze situatie. In hoeverre en hoe heeft de gemeente de dienstverlening aangepast, welke afwegingen hebben hiertoe geleid en in welke mate heeft de gemeente doorlopend gereflecteerd en geacteerd op de gemaakte keuzes?

Met dit onderzoek willen we een indruk krijgen van de adequaatheid van het handelen van de gemeente. De lessen uit dit onderzoek zijn relevant voor de wijze waarop de gemeente in de nabije toekomst omgaat met eventuele lockdownsituaties, maar ook voor het omgaan met andersoortige crises.

Status

Het onderzoek start in november. Lees de onderzoeksopzet. We streven ernaar het onderzoek in maart 2021 openbaar te maken.

Tijdlijn

verwacht: 18 maart 2021
10 november 2020

Publicatie onderzoeksopzet

Gerelateerd onderzoek

Toegankelijkheid van openbare toiletten

Toegankelijkheid van stemlocaties

Bruggen slaan met buurtgericht werken