Bruggen slaan met buurtgericht werken

Laatste update: 21 juni 2011

Over het onderzoek
Buurt- of gebiedsgericht werken staat al enige tijd op de agenda in Amsterdam. De stadsdelen hebben hierbij vanaf het begin van hun bestaan een belangrijke rol gespeeld. Naar aanleiding van de fusie van de stadsdelen ontstond de angst dat schaalvergroting van de stadsdelen tot een grotere afstand tussen burger en politiek zou leiden. En daarmee het buurtgericht werken zou bedreigen.

In Bruggen slaan met buurtgericht werken onderzoeken we hoe de stadsdelen buurtgericht werken hebben ingericht, en hoe het succes ervan kan worden bepaald.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in 2011, zie het persbericht. Lees de belangrijkste conclusies in het bestuurlijk rapport. Of lees het hele onderzoek in het onderzoeksrapport.

Tijdlijn