Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten

Laatste update: 2 april 2019

Over het onderzoek

Nederland gaat van het aardgas af. Het Rijk wil in uiterlijk 2050 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Een groot deel van de fossiele brandstoffen gebruiken we nu voor de verwarming van huizen en andere gebouwen. En als de warmtevoorziening wordt verduurzaamd, kunnen we dus een grote stap maken richting een klimaatneutraal energiesysteem. In de gesprekken over de verduurzaming van de warmtevoorziening van Amsterdam nemen warmtenetten al lang een belangrijke plaats in. Voordat we besloten onderzoek uit te voeren naar dit onderwerp, voerden we eerst een verkennend onderzoek uit naar het beleid van de gemeente over de verduurzaming van de warmtevoorziening. Daarna besloten we hier nader onderzoek naar te doen.

De centrale onderzoeksvraag is: in hoeverre is het beleid in de periode 2005-2018 om met behulp van warmtenetten de warmtevoorziening te verduurzamen weloverwogen tot stand gekomen? We beantwoorden deze vraag via zes deelvragen. Hierin kijken we onder andere naar de alternatieven voor het gebruik van warmtenetten.

Zie ook: Grip op Westpoort Warmte

Status

Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten is op 7 maart 2019 openbaar gemaakt en aangeboden tijdens de commissie MLD. Op 3 april 2019 is het onderzoek behandeld in de gemeenteraad. Daar is besloten al onze aanbevelingen over te nemen. Bekijk de aanbevelingen in het bestuurlijk rapport en lees uitgebreide informatie over het onderzoek in het onderzoeksrapport.

Tijdlijn

3 april 2019

Behandeling in de gemeenteraad

28 maart 2019

Behandeling in commissie MLD

7 maart 2019

Publicatie onderzoek

24 augustus 2017

Onderzoeksopzet