Gemeentelijke rioolwatertaken

Laatste update: 23 juli 2020

Over het onderzoek

Het riool heeft een belangrijke rol in onze samenleving. De riolering is essentieel voor de volksgezondheid en het waterbeheer in en rondom Amsterdam en zorgt voor drie essentiële zaken: het zamelt afvalwater van huishoudens en bedrijven in, en transporteert deze naar zuiveringsinstallaties. Daarnaast zamelt de riolering hemelwater in en verwerkt het dit. Tot slot zorgt de riolering ervoor dat de grondwaterstand lokaal op het gewenste niveau blijft. Daarom is het belangrijk dat de gemeentelijke rioolwatertaken goed worden bedacht, uitgevoerd en beheerd.

De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor een goede werking van het riool en laat de uitvoering en het beheer ervan over aan Waternet. Waternet is een gemeenschappelijke operationele organisatie, waarin Amsterdam samenwerkt met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

De riolering in Amsterdam is een complex en omvangrijk onderwerp. Daarom delen we ons onderzoek op in verschillende deelonderzoeken. Het eerste deelonderzoek gaat over de inrichting en het aansturen van de gemeentelijke rioolwatertaken en de centrale vraag is: in hoeverre voeren de verschillende partijen de gemeentelijke rioolwatertaken in Amsterdam adequaat uit? Vervolgens richt het tweede deelonderzoek zich meer op de daadwerkelijke uitvoering van de rioolwatertaken.

Status

We publiceerden de onderzoeksopzet van het eerste deelonderzoek op 23 juli 2020.

Tijdlijn

23 juli 2020

Onderzoeksopzet

Gerelateerd onderzoek

Grip op Westpoort Warmte

Riolering in Zaanstad

Achterstallig onderhoud in Amsterdam-Centrum