Achterstallig onderhoud in Amsterdam-Centrum

Laatste update: 3 juni 2012

Over het onderzoek
Een kwalitatief goede openbare ruimte, zonder bijvoorbeeld wegverzakkingen en schade aan walkanten, draagt bij aan een goed gebruik ervan en aan een gevoel van veiligheid en tevredenheid bij burgers. Bovendien is een kwalitatief goede openbare ruimte belangrijk voor de uitstraling van de Amsterdamse binnenstad en gunstig voor de economische ontwikkeling van het stadsdeel. Het stadsdeel als beheerder van wegen, bruggen, kades en plantsoenen is er verantwoordelijk voor om achterstand in het onderhoud te voorkomen door reparatie of vernieuwing.

In stadsdeel Centrum is sprake van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. In het jaarverslag 2007 en de begroting 2008 zegt het stadsdeel dat € 30 miljoen nodig is om het achterstallig onderhoud weg te werken. Wij onderzochten in 2008 of het stadsdeel Centrum greep heeft op deze achterstand. In 2012 zijn we in een opvolgingsonderzoek nagegaan hoe de aanbevelingen zijn uitgevoerd.

Status
Het achterliggende onderzoek is gepubliceerd in 2008, lees het eindrapport. Het opvolgingsonderzoek is gepubliceerd in 2012, lees het eindrapport.

Tijdlijn

4 juni 2012

Publicatie opvolgingsonderzoek

18 december 2008

Publicatie