Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Project 1012

Laatste update: 11 oktober 2018

Over het onderzoek
In 2009 is de gemeente Amsterdam gestart met een ambitieuze aanpak van het postcodegebied 1012; het oude centrum van Amsterdam dat onder meer bestaat uit de Wallen. In 2011 hebben we een coalitieonderzoek uitgevoerd naar Project 1012. In dat onderzoek lag de nadruk op de kaderstelling en informatievoorziening over dit project. Nu Project 1012 in 2018 ten einde is gekomen, heeft de rekenkamer onderzocht in hoeverre dit langlopende project de gestelde doelen heeft bereikt. We hebben daarvoor niet alleen inzichtelijk gemaakt of de activiteiten van Project 1012 volgens plan zijn uitgevoerd, maar ook welk effect Project 1012 heeft gehad op het oude centrum van Amsterdam.

Status en conclusies
In januari 2018 hebben wij een tussentijdse rapportage uitgebracht over het feitelijk verloop van Project 1012. Het volledige onderzoek is in juni 2018 gepubliceerd. Het onderzoek is op 27 september 2018 besproken in de raadscommissie Algemene Zaken en op 11 oktober 2018 in de gemeenteraad.

De conclusie over Project 1012 is dat er successen zijn behaald in het 1012-gebied, maar dat het project niet heeft geleid tot de gewenste economische opwaardering van de oude binnenstad van Amsterdam en een doorbraak van de criminele infrastructuur. Om grip te krijgen op de buurt is een aanpak noodzakelijk waarbij ambities en inspanningen meer in evenwicht zijn en deze lang kunnen worden volgehouden. Voor meer informatie en onze aanbevelingen, lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport. Als onderdeel van de rapportage hebben we digitale kaarten gepubliceerd van het 1012-gebied en de gebieden rondom het Oudekerksplein en de Damstraat en omgeving. Ook is een databestand met onze inventarisatie van slachtoffers van mensenhandel in de Amsterdamse raamprostitutie beschikbaar.

Tijdlijn

11 oktober 2018

Bespreking in gemeenteraad

19 september 2018

Bespreking in commissie AZ

Interactieve kaarten onderzochte straatclusters

30 januari 2018

Tussentijdse rapportage