Project 1012

Laatste update: 11 oktober 2018

Over het onderzoek

In 2009 startte de gemeente Amsterdam met een ambitieuze aanpak van het postcodegebied 1012. Dit is het oude centrum van Amsterdam dat onder meer bestaat uit de Wallen. In 2011 hebben we een coalitieonderzoek uitgevoerd naar Project 1012. Hierin lag de nadruk op de kaderstelling en informatievoorziening over dit project. Nu het project in 2018 ten einde is gekomen, onderzochten we in hoeverre dit langlopende project de gestelde doelen heeft bereikt. We hebben daarvoor inzichtelijk gemaakt of de activiteiten van Project 1012 volgens plan zijn uitgevoerd. En welk effect het project heeft gehad op het oude centrum van Amsterdam.

Status en conclusies

In januari 2018 brachten we een tussentijdse rapportage uit over het feitelijk verloop van Project 1012. Vervolgens publiceerden we het volledige onderzoek in juni 2018. Voor meer informatie en onze aanbevelingen, lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport. Als onderdeel van de rapportage hebben we digitale kaarten gepubliceerd van het 1012-gebied en de gebieden rondom het Oudekerksplein en de Damstraat en omgeving. Ook is een databestand met onze inventarisatie van slachtoffers van mensenhandel in de Amsterdamse raamprostitutie beschikbaar.

De conclusie over Project 1012 is dat er successen zijn behaald in het 1012-gebied. Maar het project heeft niet heeft geleid tot de gewenste economische opwaardering van de oude binnenstad van Amsterdam en een doorbraak van de criminele infrastructuur. Om grip te krijgen op de buurt moeten ambities en inspanningen meer in evenwicht zijn. Bovendien moeten deze lang kunnen worden volgehouden.

Tijdlijn

11 oktober 2018

Bespreking in gemeenteraad

19 september 2018

Bespreking in commissie AZ

Interactieve kaarten onderzochte straatclusters

30 januari 2018

Tussentijdse rapportage