Fietsdiefstalbestrijding

Laatste update: 4 juni 2020

Over het onderzoek

De gemeente Amsterdam onderneemt veel op het gebied van fietsen. In het Meerjarenplan Fiets 2017-2022 staan haar maatregelen over het fietsbeleid in de stad. We zijn een serie onderzoeken gestart naar enkele maatregelen uit dit meerjarenplan. Waaronder naar fietsvriendelijke kruispunten en dit onderzoek over fietsdiefstalbestrijding.

In Fietsdiefstalbestrijding onderzoeken we de drie belangrijkste maatregelen die de gemeente Amsterdam heeft genomen om fietsdiefstal te bestrijden: 1) het gratis graveren van fietsen, 2) het controleren van verwijderde fietsen op diefstal door het Fietsdepot en 3) registercontroles bij fietshandelaren.

We onderzoeken welke afwegingen het college heeft gemaakt voor het beleid rondom fietsdiefstalbestrijding. Ook onderzoeken we of het college de doelen en kosten van de aanpak controleert. Tot slot gaan we na of het college vervolgens de raad voldoende informeert, zodat de raad zijn kaderstellende en controlerende taak goed kan uitvoeren.

Status

Op woensdag 13 november 2019 publiceerden we de onderzoeksopzet Amsterdam Fietsstad, waarin we onze deelonderzoeken introduceren. We publiceerden het deelonderzoek naar fietsdiefstalbestrijding op 26 maart 2020. Lees het onderzoeksrapport. Het bestuurlijk rapport had toen nog geen bestuurlijke reactie.

Nadat het college op 31 maart 2020 zijn reactie stuurde, maakten we op 2 april 2020 het bestuurlijk rapport openbaar waarin ook de bestuurlijke reactie en ons nawoord stonden.

Tijdlijn

4 juni 2020

Behandeling

19 november 2019

Start onderzoek

Gerelateerd onderzoek

Fietsvriendelijke kruispunten

Toegankelijkheid van openbare toiletten

Verwijderen van fietsen