Tarieven in Zaanstad

Laatste update: 15 april 2009

Over het onderzoek
De tarieven die gemeenten de burger en ondernemer in rekening brengen, zijn een veelbesproken onderwerp in gemeenteraden en daarbuiten. Waarop is de hoogte van die tarieven bepaald en waarom betalen burgers en ondernemers voor gelijksoortige dienstverlening in de ene gemeente meer dan in de andere gemeente?

In Tarieven in Zaanstad onderzochten we de gemeentelijke tarieven, in het bijzonder de bouwleges, in de gemeente Zaanstad.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in 2007, lees het eindrapport. In 2009 deden we een opvolgingsonderzoek, waarin we onderzochten in hoeverre het college onze aanbevelingen had uitgevoerd.

Tijdlijn

16 april 2009

Publicatie opvolgingsonderzoek

5 juli 2007

Publicatie