Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Amsterdam

Grip op toeristische verhuur

Zicht op schaarse vergunningstelsels

Project 1012

Verwijderen van fietsen

Wachten op opvang

Subsidies maatschappelijke initiatieven

Nazorg aan gedetineerden

Effecten investeringen onderwijs

Publieksonderzoek 2018: Handhaving en overlast

Opvolgingsonderzoek Proceskosten Grondexploitaties