Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Amsterdam

Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

Grip op Westpoort Warmte

Grip op toeristische verhuur

Wachten op opvang

Zicht op schaarse vergunningstelsels

Project 1012

Verwijderen van fietsen

Nazorg aan gedetineerden

Effecten investeringen onderwijs