Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Amsterdam

Leges bij vergunningaanvragen

Publieksonderzoek 2018: Handhaving en overlast

Lastige zaken? Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam

Grip op vakantieverhuur

Zicht op schaarse vergunningstelsels

Effectiviteit investeringen onderwijs

Brandweerzorg in de Amsterdamse haven

Subsidies maatschappelijke en bewonersinitiatieven

Grip op Westpoort Warmte

Wachten op opvang