Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Amsterdam

Publieksonderzoek 2019: De gemengde stad

Bruikbaarheid van indicatoren

Ambulante ondersteuning en dagbesteding: toegang

Verduurzaming warmtevoorziening met warmtenetten

Subsidieregeling Verenigingsaccommodaties Buitensport

Toegankelijkheid van stemlocaties

Leges bij vergunningaanvragen

Publieksonderzoek 2018: Handhaving en overlast

Lastige zaken? Afhandeling van horecaklachten in Amsterdam

Grip op vakantieverhuur