Gebiedsontwikkeling en betaalbare woningen – Deelonderzoek 1: NSDM-werf West

Laatste update: 31 oktober 2023

Over het onderzoek

Er zijn te weinig betaalbare woningen in Amsterdam. Dat zijn woningen waarvan de prijs niet te hoog is. De gemeente vindt het belangrijk dat er betaalbare woningen gebouwd worden. In het onderzoek Gebiedsontwikkeling en betaalbare woningen onderzoeken wij hoe het gaat met de bouw van betaalbare woningen in Amsterdam. Wij kijken in het bijzonder naar plekken die worden ‘getransformeerd’ om woningen te bouwen. Bij ‘transformatie’ wordt een gebied dat bestaat uit kantoren en bedrijven omgebouwd tot een wijk waarin mensen kunnen wonen én werken. Een groot deel van de toekomstige woningen in de stad zullen in dit soort gebieden gebouwd worden. Het bouwen van (betaalbare) woningen is belangrijk, maar volgens de gemeente is een wijk niet compleet als het alleen uit woningen bestaat. Een ‘complete wijk’ bestaat naast een goede mix van verschillende type woningen onder andere uit groen, bedrijven, winkels, horeca en scholen. In dit onderzoek kijken we daarom niet alleen naar hoe het gaat met bouw van betaalbare woningen. We willen ook weten in hoeverre het lukt om in een wijk aandacht te besteden aan andere functies dan wonen.

Dit onderzoek bestaat uit verschillende deelonderzoeken. In ieder deelonderzoek zoomen we in op een plek in de stad waar woningen gebouwd worden. Hoe gaat het met de bouw van betaalbare woningen in deze gebieden? Wat gaat er goed en wat kan er beter? Op basis van onderzoek in meerdere gebieden zullen we lessen trekken voor de toekomstige woningbouw in Amsterdam.

Deelonderzoek NDSM-werf West: afgerond

Het deelonderzoek naar de bouw van betaalbare woningen op de NDSM-werf West maakt deel uit van het onderzoek Gebiedsontwikkeling en betaalbare woningen. Dit deelonderzoek is gestart op 1 september 2022 en afgerond op 1 november 2023. Wij hebben gesprekken gevoerd met bewoners, bedrijven, de gemeentelijke organisatie en ontwikkelaars. Daarnaast hebben wij de plannen, besluiten en cijfers van de gebiedsontwikkeling bestudeerd. In de film hieronder hebben we samengevat wat ons is opgevallen. Als je meer precies wil zien wat er tot de zomer van 2023 is bereikt op de NDSM-werf West, bekijk dan de interactieve kaart onderaan deze webpagina. Tot slot kan je natuurlijk ook het volledige onderzoeksrapport lezen.

Film: Wat is ons opgevallen op de NDSM-werf West?

Wil jij de gemeente iets meegeven?

Wil jij de gemeente iets meegeven in het kader van ons onderzoek op de NDSM-werf West? Wat kan de gemeente beter doen? Wat doet de gemeente al goed genoeg? Wat vind jij een dilemma voor de gemeente? Welke kansen zie je voor de gemeente? Wij zijn benieuwd welke lessen jij ziet voor de gemeente. Je kunt ons jouw lessen meegeven door een bericht te sturen aan: gebiedsontwikkeling@rekenkamer-amsterdam.nl

Status

Op 2 juni 2022 kondigden we de voorbereiding van het onderzoek Gebiedsontwikkeling en betaalbare woningen aan. Op 1 september 2022 publiceerden we de onderzoeksopzet van het onderzoek. Het eerste deelonderzoek naar gebiedsontwikkeling en betaalbare woningen op de NDSM-werf West in Amsterdam Noord is gepubliceerd op 1 november 2023. Inmiddels werkt de rekenkamer aan het volgende deelonderzoek naar gebiedsontwikkeling en betaalbare woningen in Amstel III, in Amsterdam Zuidoost. Dit deelonderzoek zal ook apart worden gepubliceerd.

Interactieve kaart

Tijdlijn

1 november 2023

Publicatie

1 september 2022

Onderzoeksopzet