Overige publicaties

Symposium Waardevol bestuur

Wat hebben we geleerd uit 15 jaar rekenkameronderzoek? Dit en meer deelden we tijdens het symposium Waardevol bestuur op 28 januari 2022. Bekijk op deze pagina onze geleerde lessen en een ‘behind the scenes’-film.

Lees verder

Symposium 21 november 2014

Vanwege ons 10-jarig bestaan organiseerden we een symposium in de Nieuwe Liefde, op 21 november 2014. Een kort verslag van het symposium vindt u hier.

Lees verder

Visitatiecommissie Waterketen

Een van onze projectleiders is gevraagd om deel te nemen aan de landelijke visitatiecommissie Waterketen. In deze commissie is het bestuursakkoord Water 2011 besproken.

Lees verder

Artikel Privacy in het sociaal domein

De rekenkamers van Amsterdam en Eindhoven hebben los van elkaar de privacy onderzocht in het sociaal domein. De bevindingen staan in het artikel Privacy in het sociaal domein.

Lees verder

Rapport Recreatieschap Spaarnwoude

Op 20 september 2017 is het rapport Recreatieschap Spaarnwoude openbaar geworden. Dit is een gezamenlijk onderzoek naar het functioneren van dit recreatieschap door enkele  rekenkamer(commissie)s.

Lees verder

Terugblik Rekenkamer Zaanstad 2014-2018

In het Zaanstad Beraad van 26 april 2018 verzocht de raad om een overzicht van de aanbevelingen die de Rekenkamer Zaanstad de afgelopen jaren heeft gedaan. We blikken met een rekenkamerbrief terug op bestuursperiode 2014-2018.

Lees verder

Terugblik RMA 2011-2016

Voor de beleidsperiode 2011-2016 ontwikkelden we een beleidsvisie. In dit document blikken we hierop terug.

Lees verder

RMA Beleidsvisie 2016-2022. In retroperspectief

Voor de beleidsperiode 2016-2022 ontwikkelden we een beleidsvisie. In dit document blikken we hierop terug.

Lees verder