Rekenkamer Metropool Amsterdam
  • Amsterdam
  • Zaanstad

Overige publicaties

Symposium 21 november 2014

Vanwege haar 10 jarig bestaan heeft de rekenkamer op 21 november 2014 in De Nieuwe Liefde een symposium georganiseerd. Tijdens het symposium zijn onder begeleiding van Ben Tiggelaar diverse sprekers aan het woord geweest. Een kort verslag van het symposium…

Lees verder

Visitatiecommissie Waterketen

Met het bestuursakkoord Water 2011 is landelijk overeengekomen dat in de keten van drinkwaterproductie, riolering en rioolwaterzuivering tot en met 2020 structureel € 450 miljoen zal worden bespaard in de betekenis van “minder meer”. Een visitatiecommissie onderzocht de voortgang van de…

Lees verder

Artikel rekenkamers Amsterdam en Eindhoven over privacy

De rekenkamers Amsterdam en Eindhoven hebben los van elkaar de privacy onderzocht in het sociaal domein. In het juni nummer van Sociaal Bestek is het artikel privacy in het sociaal domein, een bron van zorg gepubliceerd. Daarin zijn de overeenkomsten…

Lees verder

Rapport Recreatieschap Spaarnwoude

Op 20 september is het rapport Recreatieschap Spaarnwoude openbaar geworden: een gezamenlijk onderzoek naar het functioneren van dit recreatieschap door de rekenkamer(commissie)s van de participerende gemeenten Amsterdam, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer en Velsen en de provincie Noord-Holland. Uit het…

Lees verder

Rekenkamerbrief Terugblik Rekenkamer Zaanstad

In het Zaanstad Beraad van 26 april 2018 heeft de raad gevraagd om een overzicht van de aanbevelingen die de afgelopen jaren door de Rekenkamer Zaanstad zijn gedaan. Daarom is met een rekenkamerbrief teruggeblikt op de afgelopen bestuursperiode 2014-2018. In…

Lees verder