RMA Beleidsvisie 2016-2022. In retroperspectief

Voor de beleidsperiode 2016-2022 ontwikkelden we een beleidsvisie. In dit document blikken we hierop terug.

Uit de evaluatie blijkt dat we een paar grote stappen hebben gemaakt. Eén daarvan is de ontwikkeling van onze website. Ook hebben we burgers meer betrokken bij onze onderzoeken. In de evaluatie staat verder dat we het in onze onderzoeken vaak hebben over het thema ‘(publiek) verantwoorden’. Ook staat in het document dat we afgelopen beleidsperiode zijn begonnen met een nieuwe werkwijze om de opvolging van aanbevelingen te onderzoeken en hoe die werkwijze eruitziet. Natuurlijk zijn er ook lessen te trekken. Bijvoorbeeld dat niet alleen onze aanbevelingen het effect van onze onderzoeken bepalen, maar dat ook de agendering van de onderwerpen en de wijze van uitvoering van onderzoek invloed hebben op het effect.

Benieuwd naar de hele evaluatie en de lessen die we hieruit kunnen leren? Lees RMA Beleidsvisie 2016-2022. In retroperspectief hier.