Terugblik Rekenkamer Zaanstad 2014-2018

In het Zaanstad Beraad van 26 april 2018 verzocht de raad om een overzicht van de aanbevelingen die de Rekenkamer Zaanstad de afgelopen jaren heeft gedaan. We blikken met een rekenkamerbrief terug op bestuursperiode 2014-2018.

In deze periode zijn de volgende onderzoeken gepubliceerd:

  • Zaanstad en HVC (mei 2014)
  • Transformatie zorg voor de jeugd (februari 2015)
  • Opvolgingsonderzoek riolering in Zaanstad (juni 2016)
  • Zicht op de financiële positie (september 2016)
  • Grip op samenwerkingsverbanden (september 2017)

De rekenkamerbrief bevat een korte weergave van de inhoud, uitkomsten en aanbevelingen per onderzoek. Op hoofdlijnen zien we dat bij de geformuleerde aanbevelingen met name adequaat monitoren, periodiek evalueren en tijdig actualiseren evenals het betrekken van de raad en de kwaliteit van de raadsinformatievoorziening terugkerende thema’s zijn.

De volledige rekenkamerbrief is hier te lezen.