Terugblik RMA 2011-2016

Voor de beleidsperiode 2011-2016 ontwikkelden we een beleidsvisie. In dit document blikken we hierop terug.

De beleidsvisie begint met de ontstaansgeschiedenis van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. Vervolgens gaan we in op enkele organisatorische ontwikkelingen en de bereikte resultaten. We sluiten af met onderwerpen die in deze beleidsperiode niet aan de orde zijn gekomen, maar waarvan wel blijkt dat ze expliciete aandacht verdienen. Lees het document Terugblik RMA 2011-2016.

Voor de beleidsperiode 2016-2022 is inmiddels een nieuwe beleidsvisie vastgesteld.