Amsterdamse Rekenkamer: controle van afspraken middeldure huur moet aangescherpt

NUL20

Gepubliceerd 20 oktober 2023

Amsterdam controleert niet sluitend alle voorwaarden die aan bouwers van middeldure huurwoningen zijn gesteld. De gemeente houdt vooral afspraken bij die vanaf 2017 zijn gemaakt. Bij huurwoningen die eerder zijn aanbesteed is dat minder duidelijk. Dat constateert de Rekenkamer van de Metropoolregio Amsterdam in het rapport ‘Behoud betaalbare huurwoningen’. De Rekenkamer vindt dat er een sluitender handhavingsbeleid moet komen. Het college neemt het advies over.

Lees hier verder: klik