Zijn de taken rondom de energiebesparings- en informatieplicht in Zaanstad goed georganiseerd?

Klimaatweb

Bedrijven die veel energie gebruiken, moeten energiebesparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit is de energiebeparingsplicht. In Zaanstad moet de gemeente controleren dat bedrijven de energiebesparende maatregelen ook echt nemen. De gemeente heeft deze controlerende taak uitbesteed aan de omgevingsdienst.

Lees meer op klimaatweb.nl: klik.