Aansturing welzijnsinstellingen

Laatste update: 3 november 2016

Over het onderzoek
Sinds de jaren negentig overheerst bij overheden de gedachte dat als maatschappelijke instellingen voor subsidie in aanmerking willen komen, er duidelijke afspraken nodig zijn over de prestaties die zij leveren. Toentertijd werd gekozen voor een meer ‘zakelijke aansturing’ van de welzijnssector. In Amsterdam zijn de stadsdelen verantwoordelijk voor de aansturing van het welzijnswerk.

Het doel van het onderzoek Aansturing welzijnsinstellingen is om na te gaan of de aansturing van het welzijnswerk in de andere stadsdelen vergelijkbare knelpunten laat zien als in het onderzoek Welzijn per contract (2010) voor stadsdeel Centrum werden vastgesteld.

Status en conclusies
De hoofdconclusie van het eerder uitgevoerde onderzoek (2012) is dat een aantal hardnekkige nadelen kleefden aan een zakelijke aansturing van welzijnsinstellingen. In de praktijk was een hybride mengvorm ontstaan van een publieke voorziening en maatschappelijke instelling, die niet goed functioneerde. Zie ook het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport.

Sinds 2012 is de aansturing van welzijnsinstellingen substantieel gewijzigd. In ons opvolgingsonderzoek (2016) signaleren we dat verschillende knelpunten uit ons oorspronkelijke rapport (2012) nog steeds relevant zijn. Daarnaast leidt de gewijzigde context tot nieuwe knelpunten. Bekijk hier het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport van het opvolgingsonderzoek.

Tijdlijn