Beheer vastgoed

Laatste update: 5 september 2011

Over het onderzoek
In dit beperkte onderzoek zijn we nagegaan in hoeverre de Amsterdamse stadsdelen hun vastgoedbezit goed in beeld hebben. Aanleiding hiervoor was het feit dat we tijdens het verzamelen van informatie voor het onderzoek Verkopen van vastgoed soms moeilijk informatie konden krijgen uit de vastgoedadministraties.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in september 2011. Bekijk het rapport.

Tijdlijn

5 september 2011

Publicatie