Bezuinigingen 2011-2014 – centrale stad

Laatste update: 27 maart 2012

Over het onderzoek
Bezuinigen we niet te weinig (of juist te veel)? Lukt het om de daadwerkelijk de geplande bezuinigingen te realiseren? Merken burgers, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Amsterdam niet onbedoeld te veel van de bezuinigingen? Op 23 november 2011 kondigden we aan onderzoek te zullen doen naar de uitvoering van de bezuinigingen en de komende jaren deelonderzoeken naar dit onderwerp uit te voeren.

Status
Op 28 maart 2012 zijn de uitkomsten van het eerste deelonderzoek naar de bezuinigingen aan de gemeenteraad via een Rekenkamerbrief gerapporteerd. Het onderzoek heeft geleid tot vier algemene aanbevelingen om het bezuinigings­proces te verbeteren. In 2013 voeren we het tweede deelonderzoek naar bezuinigingen uit.

Tijdlijn

28 maart 2012

Publicatie onderzoek

23 november 2011

Aankondiging onderzoek