Informatiewaarde van de begroting

Laatste update: 15 januari 2014

Over het onderzoek
Jaarlijks legt het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad een begroting voor. Hierin staan de voorstellen over hoe de beschikbare financiële middelen worden verdeeld over de gemeentelijke taken. En welke doelen er zijn. Het is niet altijd helder of de gemeente verandering nastreeft. Ook is het vaak vaag hoeveel geld aan de verschillende activiteiten mag worden besteed. De gemeentelijke begroting is sinds 2012 wel leesbaarder geworden. Wij onderzochten of de nieuwe opzet van de begroting niet ten koste is gegaan van de informatiewaarde van de begroting. Daarvoor onderzochten we de begrotingen voor de jaren 2011, 2012 en 2013. In 2014 voerden we een verdiepend onderzoek uit.

Status
We maakten het eerste onderzoek openbaar op 6 februari 2013. Lees het bestuurlijk rapport en het onderzoeksrapport. Overige documenten staan hieronder in de tijdlijn. In 2014 publiceerden we de rekenkamerbrief en het onderzoeksrapport van het verdiepende onderzoek.

Tijdlijn

15 januari 2014

Publicatie verdieping