InrichtingsPlan Openbare Ruimte Oud-West

Laatste update: 8 februari 2010

Over het onderzoek
Met het InrichtingsPlan Openbare Ruimte (IPOR) wilde het stadsdeelbestuur een impuls geven aan de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de aanleg van ruimere stoepen, speelstraten en groen, het plaatsen van fietsenrekken en het opheffen van parkeerplaatsen op de openbare weg. Het stadsdeel beoogde bovendien bij de (her)inrichting bewoners te betrekken, om daarmee aan de wensen van de gebruikers tegemoet te kunnen komen. Wij zijn nagegaan of het bestuur van het stadsdeel Oud-West de beloften uit het programmakkoord heeft weten waar te maken.

In een opvolgingsonderzoek (2010) onderzochten we hoe het dagelijks bestuur en de stadsdeelraad uitvoering heeft gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport van 2007.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in 2007, bekijk het eindrapport. Het opvolgingsonderzoek werd openbaar in 2010, bekijk het eindrapport.

Tijdlijn

8 februari 2010

Publicatie opvolgingsonderzoek

24 januari 2007

Publicatie