Monitoring Nieuw-West

Laatste update: 29 september 2009

Over het onderzoek
De gemeenteraad verzocht ons een externe, onafhankelijke jaarlijkse barometer te ontwikkelen voor de stedelijke vernieuwingsoperatie in Nieuw-West. Dit verzoek mondde uit in twee rapportages. In de eerste rapportage (2008) richten we ons op de uitvoering en voortgang van de stedelijke vernieuwing in Nieuw-West. In de tweede rapportage (2009) gaan we na na hoe de betrokken partijen met de conclusies en aanbevelingen uit onze eerste rapportage zijn omgegaan en welke ontwikkelingen zich sindsdien hebben voortgedaan.

Status
De eerste rapportage is gepubliceerd in mei 2008, lees het eindrapport. De tweede rapportage is gepubliceerd in september 2009, lees het eindrapport.

Tijdlijn

29 september 2009

Publicatie tweede rapportage

5 mei 2008

Publicatie eerste rapportage