Multi Functioneel Centrum Binnenhof

Laatste update: 31 maart 2011

Over het onderzoek
Sinds medio 2005 beschikt stadsdeel ZuiderAmstel aan het Gelderlandplein over het MFC Binnenhof. Dit centrum biedt onderdak aan twee basisscholen, een peuterspeelzaal, kinderopvang en naschoolse opvang, en diverse welzijnsorganisaties en -activiteiten. Het gebouw bevat daarnaast een gymzaal, een theater, vergader- en activiteitenruimtes, een atelier, een leskeuken en een café. De investering in het gebouw door het stadsdeel bedroeg € 12,6 miljoen.

Op verzoek van de raadsfracties van SP, Groen Links, D66 en Vereniging ZuiderAmstel Belangen van het stadsdeel ZuiderAmstel onderzochten we of de doelen voor het MFC zijn bereikt en hoe het proces is verlopen.

Status
Het onderzoek is gepubliceerd in 2007 en de resultaten staan in het eindrapport. Drie jaar na de publicatie van het rapport onderzochten we hoe het dagelijks bestuur van stadsdeel ZuiderAmstel en – sinds mei 2010 – van stadsdeel Zuid uitvoering hebben gegeven aan de aanbevelingen uit 2007. Lees het eindrapport van het opvolgingsonderzoek.

Tijdlijn

1 april 2011

Publicatie opvolgingsonderzoek

11 oktober 2007

Publicatie